როგორ ვრცელდება კორონავირუსი და როგორ დავიცვათ თავი მისგან? - ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციების რეკომენდაციები.