ენერგეტიკა
დავით ნარმანიამ საგარეჯოში მელიორაციის რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა...

სემეკის თავმჯდომარის განცხადებით, მელიორაციის სექტორის განვითარებისთვის წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციების ჩამოყალიბება მნიშვნელოვანია.„წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციები  ფერმერებისთვის იქნება სარწყავი წყლის უწყვეტი, საიმედო და ოპტიმალური გამოყენების ერთგვარი შესაძლებლობა. ასეთი ორგანიზაციები მელიორაციის სექტორის თანამედროვე რეგულირების ერთ-ერთი აუცილებელი ნაწილია, რასაც მოწმობს სხვადასხვა ქვეყნის საუკეთესო გამოცდილებაც. აქედან გამომდინარე, საქართველოში ფერმერებმა უნდა იზრუნონ ასეთი ორგანიზაციების ჩამოყალიბებაზე“, - განაცხადა დავით ნარმანიამ. მისივე თქმით, მელიორაციის სექტორის ეფექტიანი რეგულირებისათვის სემეკში სხვადასხვა წესსა და მეთოდოლოგიაზე მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს.  „ამჟამად, სემეკში ვმუშაობთ პირველადი წყალმოსარგებლის მიერ გაწეული მომსახურების ტარიფების დადგენის მეთოდოლოგიაზე, რომლის საფუძველზეც სემეკი მიმდინარე წლის ბოლოს მელიორაციის სექტორისთვის ტარიფებს დაადგენს. ამასთანავე, მუშავდება წყლის მიწოდების წესები, რომელიც პირველად წყალმოსარგებლესა და ირიგაციის სისტემით მოსარგებლეთა შორის წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს დაარეგულირებს. მიმდინარე წელს დამტკიცდება პირველადი წყალმოსარგებლის მიერ წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციასთან/სხვა წყალმომხმარებელთან გასაფორმებელი მომსახურების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები,“ - აღნიშნა სემეკის თავმჯდომარემ.   

1686296641

საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება 4%-ით, ხოლო მოხმარება 4.5%-ით იზ...

„2012-2022 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით, ყოველწლიურად საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება საშუალოდ 4%-ით იზრდება, რაც ჰიდროლოგიის გარდა, მიმდინარე წლებში ექსპლუატაციაში შესული და რეაბილიტირებული ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიით არის განპირობებული. რაც შეეხება ელექტროენერგიის მოხმარებას, საქართველოში ელექტროენერგიის შიდა მოხმარება, 2012-2022 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით, ყოველწლიურად საშუალოდ იზრდება 4.5%-ით“, - აღნიშნა სემეკის თავმჯდომარემ.მისივე თქმით, 2022 წელი ელექტროენერგეტიკული ბაზრის სტრუქტურული რეორგანიზაციის კუთხით მნიშვნელოვანი იყო, ვინაიდან „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, 2022 წელს მიმდინარეობდა ახალი საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და ფორმირება. აღნიშნული პროცესი სრულად ჰარმონიზებული იყო ევროპის მე-3 ენერგეტიკული პაკეტის დირექტივებსა და რეგულაციებთან, ასევე ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან ხელმოწერილ შეთანხმების ოქმთან.დავით ნარმანიამ ისაუბრა ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორების რეგულირების შედეგებზე, განხორციელებულ პროექტებზე, სემეკის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებსა და პრიორიტეტებზე.დავით ნარმანიას თქმით, რეგიონისა და ევროპის ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის ტარიფები ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია. კერძოდ, ერთიან შკალაზე როგორც ელექტროენერგიის, ასევე ბუნებრივი გაზის ტარიფების სიმცირის კუთხით საქართველო მეორე ადგილს იკავებს.

1686225311

ნარმანია - მინიმუმ 1-1.5 წელი ელექტროენერგიის სექტორში ტარიფების ზრდა...

ამასთან, როგორც სემეკის თავმჯდომარემ მედიაცენტრ „მთავარში“ განაცხადა, მინიმუმ, 1-1.5 წელი ელექტროენერგიის სექტორში ტარიფების ზრდა მოსალოდნელი არ არის.„არასწორად დარიცხული, ან ზედმეტად დარიცხული, ან ხანდაზმული დავალიანების სახით, კომისიის მიერ, 1.4 მლნ ლარამდე იქნა ჩამოწერილი. კომპენსაცია, მეტწილად, ელექტროენერგიის სექტორში გაიცა, ხოლო ჩამოწერილი თანხებიდან, ხანდაზმული დავალიანებები ჭარბობს.რაც შეეხება ტარიფებს, სამომხმარებლო ტარიფები უკვე დიდი ხანია უცვლელია. მინიმუმ, 1 -1.5 წელი ელექტროენერგიის სექტორში ტარიფების ზრდას არ ველოდებით. ბუნებრივ აირზე კი უფრო ხანგრძლივი პერიოდი გვაქვს დადგენილი“,- განაცხადა ნარმანიამ.

1686216342

დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებს სემეკის 2022 წლის საქმიანობის ანგარიში გა...

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) თავმჯდომარემ, დავით ნარმანიამ მედიის წარმომადგენლებს სემეკის 2022 წლის საქმიანობის ანგარიში გააცნო. დავით ნარმანიამ ისაუბრა ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორების რეგულირების შედეგებზე, განხორციელებულ პროექტებზე, სემეკის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებსა და პრიორიტეტებზე.დავით ნარმანიას თქმით, რეგიონისა და ევროპის ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის ტარიფები ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია. კერძოდ, ერთიან შკალაზე როგორც ელექტროენერგიის, ასევე ბუნებრივი გაზის ტარიფების სიმცირის კუთხით საქართველო მეორე ადგილს იკავებს.სემეკის თავმჯდომარემ ყურადღება გაამახვილა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საკითხებზე და აღნიშნა, რომ სემეკი ამ მიმართულებით 2022 წელს აქტიურად განაგრძობდა მუშაობას: „მოქალაქეებზე უსაფუძვლოდ დარიცხული და სემეკის მიერ ჩამოწერილი თანხების საერთო ოდენობამ შეადგინა 1 268 610. 37 ლარი. გარდა ამისა, სემეკის რეგულაციების შესაბამისად, მომსახურების სტანდარტების დარღვევის გამო გამანაწილებელმა კომპანიებმა მომხმარებლებს კომპენსაციის სახით გადაუხადეს 869 235 ლარი. აქედან 695 700 ლარი გადახდილია ახალი მომხმარებლის ქსელზე მიერთების სტანდარტის დარღვევის გამო, ხოლო დანარჩენი გარანტირებული სტანდარტის დარღვევისთვის“, - განაცხადა დავით ნარმანიამ.მისივე თქმით, 2022 წელი ელექტროენერგეტიკული ბაზრის სტრუქტურული რეორგანიზაციის კუთხით მნიშვნელოვანი იყო, ვინაიდან „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, 2022 წელს მიმდინარეობდა ახალი საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და ფორმირება. აღნიშნული პროცესი სრულად ჰარმონიზებული იყო ევროპის მე-3 ენერგეტიკული პაკეტის დირექტივებსა და რეგულაციებთან, ასევე ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან ხელმოწერილ შეთანხმების ოქმთან.2022 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა 7 მცირე ელექტროსადგური, რომელთა ჯამური დადგმული სიმძლავრეა 26.92მგვტ. 2012-2022 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით, ყოველწლიურად საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება საშუალოდ 4%-ით იზრდება, რაც ჰიდროლოგიის გარდა, მიმდინარე წლებში ექსპლუატაციაში შესული და რეაბილიტირებული ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიით არის განპირობებული. რაც შეეხება ელექტროენერგიის მოხმარებას, საქართველოში ელექტროენერგიის შიდა მოხმარება, 2012-2022 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით, ყოველწლიურად საშუალოდ იზრდება 4.5%-ით“- აღნიშნა სემეკის თავმჯდომარემ.სემეკის წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2022 წელს საქართველოსთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების უმთავრეს წყაროს წარმოადგენდა აზერბაიჯანის რესპუბლიკა. 2022 წელს საქართველოს ბუნებრივ გაზზე მოთხოვნამ 2 998 მლრდ კუბ.მ შეადგინა, რაც გასული წლის მაჩვენებელზე 20%-ით მეტია. რაც შეეხება წყალმომარაგების სექტორს, დავით ნარმანიას თქმით, 2022 წელს საქართველოში ოპერირებდა წყალმომარაგების 9 ლიცენზიატი.„წყალმომარაგების სექტორში მოქმედი ლიცენზიატებიდან 1 წარმოადგენს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საწარმოს, 5 - მუნიციპალურს და 3 - კერძო საკუთრებაში არსებულს. მოსახლეობის 68%-ის სასმელი წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფენ წყალმომარაგების ლიცენზიატი კომპანიები, ხოლო 31%-ის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების ვალდებულებას წარმოადგენს. ჯამში მომხმარებელთა რაოდენობა 2022 წელს 2021 წელთან შედარებით 5.8%-ით გაიზარდა“, - აღნიშნა დავით ნარმანიამ.სემეკის თავმჯდომარემ ასევე ისაუბრა კომისიის საერთაშორისო ურთიერთობებზე და რეგულირების განვითარების მიზნით განხორციელებულ საერთაშორისო პროექტებზე. გარდა ამისა, ყურადღება გაამახვილა სემეკთან არსებულ ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრის დაარსებაზე. დავით ნარმანიას თქმით, ცენტრი წარმოადგენს ღირებულ პლატფორმას ენერგეტიკის სპეციალისტებისა და სხვა დაინტერესებული პირების პროფესიული განვითარებისთვის.სემეკის 2022 წლის საქმიანობის ანგარიში ვრცლად მოცემულია ბმულზე. 

1686215017

კახოვკას კაშხალს ომის დაწყების დღიდან ორმაგი სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰ...

7 ივნისი, 2023 წ.რუსეთის კონტროლირებულ უკრაინის სამხრეთ ნაწილში (ხერსონის რეგიონი) მდებარე ნოვა კახოვკას კაშხალი აფეთქდა. მის აფეთქებაში კიევი და მოსკოვი ერთმანეთს ადანაშაულებენ. კაშხალი უზარმაზარ წყალსაცავს მოიცავს. მასში დაგუბებული წყლით მარაგდება რუსეთის კონტროლირებული ზაპოროჟიას ატომური ელექტროსადგური და ოკუპირებული ყირიმის ნახევარკუნძული. აფეთქებამ კაშხლის ჰიდროელექტროსადგურიც დააზიანა.ათიათასობით ადამიანს ტერიტორიის დატოვებისკენ მოუწოდეს. ადგილობრივი დროით შუადღისას, ქალაქ ხერსონის რკინიგზის სადგურიდან მოსახლეობის ნაჩქარევი ევაკუაცია დაიწყო.უკრაინის პოლიციამ თავისი ტელეგრამ-არხით ხალხს მხოლოდ პირველადი მოხმარების ნივთების, აუცილებელი დოკუმენტებისა და შინაური ცხოველების წაღება/წაყვანა ურჩია.ხერსონის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, ალექსანდრ პროკუდინმა, რომელიც ამ თანამდებობაზე უკრაინის ხელისუფლებამ დანიშნა, ვიდეომიმართვისას განაცხადა: „ევაკუაცია დაიწყო. გთხოვთ, თქვენი სიცოცხლის გადასარჩენად ყველაფერი გააკეთოთ. სასწრაფოდ დატოვეთ საშიში ადგილები“.ომის დაწყების შემდეგ კაშხალს ორმაგი სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა. პირველი, იგი ძალიან დიდია, იუტას შტატში მდებარე დიდი მლაშე ტბის (Great Salt Lake) ეკვივალენტი. კაშხლის წყალსაცავში 18 კუბური კილომეტრი წყალია დაგუბებული.ათობით სოფელი, დაბა და თავად ქალაქი ხერსონი, ელექტროენერგიისა და წყლის მხრივ, კახოვკას კაშხალზეა დამოკიდებული.მეორე, იგი უკვე დიდი ხანია, რაც პოტენციურ სამიზნეს წარმოადგენს. 2022 წლის ოქტომბერში პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ კაშხალი შესაძლოა რუსული არმიის სამიზნე გახდეს და დასავლეთს მის დასაცავად ზომების მიღებისკენ მოუწოდა.კაშხალი, რომელიც 1956 წელს აშენდა და 30 მეტრის სიმაღლისა და 3,2 კილომეტრის სიგრძისაა, კვეთს მნიშვნელოვან სანაოსნო გზას, რომელიც მდინარე დნიპროა. ამჟამად რუსული შეიარაღებული ძალები მდინარის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არიან განლაგებული, უკრაინელებმა კი რეგიონის დასავლეთი ნაწილი დაიბრუნეს, მათ შორის რეგიონის დედაქალაქი ხერსონი.წყარო

1686138527

Moldovagaz-მა მარეგულირებელს მოსახლეობისთვის გაზის ტარიფის 32%-ით შემც...

კომპანია ამას ბუნებრივი აირის შესყიდვის ფასების შემცირებას უკავშირებს. დისტრიბუტორმა ითხოვა საშუალო შეწონილი ტარიფის 36,8%-ით შემცირება - 16 492 მოლდავური ლეი 1000 კუბურ მეტრ გაზზე.საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის შემოთავაზებულია ტარიფის 31,9%-ით შემცირება - 18 456 ლეი 1000 კუბურ მეტრზე. დღგ-ს ჩათვლით მოლდოვაში შიდა მომხმარებლისთვის საბოლოო ტარიფი 1 კუბურ მეტრზე 29,27 ლეიდან 19,93 ლეიმდე შემცირდება.ბოლოს მოლდოვაში გაზის ტარიფი გადაიხედა 2022 წლის შემოდგომაზე. მაშინ საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის ტარიფი გაიზარდა 27,3%-ით - 23 ლეიდან 29,27 ლეიმდე 1 კუბურ მეტრ გაზზე.მოლდოვაში ბუნებრივ აირზე ტარიფებს ადგენს ANRE მომწოდებლების მოთხოვნით.ოფიციალური გაცვლითი კურსი 5 ივნისის მდგომარეობით არის 17,8 ლეი/$1.ეკა უკლება

1685972006

SOCAR: აზერბაიჯანმა ნავთობის 74% მსოფლიო ბაზრებზე ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი...

მისი თქმით, აზერბაიჯანში წარმოებული 654 მილიონი ტონა ნავთობიდან დღემდე 484 მილიონი BTC-ით არის ექსპორტირებული.იუსიფზადემ აღნიშნა, რომ კასპიის ზღვის აზერბაიჯანის სექტორში მდებარე ნავთობისა და გაზის საბადოების აზერი-ჩირაგ-გუნეშლის (ACG) განვითარების დასაწყისიდან 2023 წლის 1 მაისამდე 573 მილიონი ტონა ნავთობი იქნა წარმოებული. მისი თქმით, დღეისათვის ACG საბადოების ბლოკიდან 208 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი იქნა მოპოვებული.იუსიფზადეს თქმით, ACG-ში წარმოებული 340 მილიონ ტონაზე მეტი ნავთობი მოხვდა აზერბაიჯანის მომგებიანი ნავთობის წილში.ეკა უკლება

1685703231

სემეკს, დიპლომატიურ სასწავლო და კვლევით ინსტიტუტსა და სემეკთან არსებულ...

შეთანხმებას ხელი მოაწერეს სემეკის თავმჯდომარემ დავით ნარმანიამ, დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორმა ირინე დახუნდარიძემ და ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრის დირექტორმა ნუგზარ ბერიძემ.მემორანდუმის მიზანია დიპლომატიის სფეროში სემეკისა და ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრის თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება, მემორანდუმის მხარეებს შორის ერთობლივი პროფესიული, სასწავლო-საგანმანათლებლო და კვლევითი პროექტების, პროგრამების, კურსების, სხვადასხვა აკადემიური ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება.

1685700945

ბელორუსმა რუსეთიდან ნავთობის ტრანზიტის ტარიფების თითქმის გაორმაგება გა...

დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ტარიფის მატება უზრუნველყოფს კომპანიის 2023 წლის უწყვეტ ფუნქციონირებას და შეუნარჩუნებს მას შემდგომი განვითარების შესაძლებლობას.დრუჟბას ნავთობსადენი გადის რუსეთიდან ბელორუსულ მოზირამდე, სადაც ის განლაგებულია ორ ხაზად: ჩრდილოეთი, რომელიც მიდის პოლონეთსა და გერმანიაში და სამხრეთი, რომელიც უკრაინის გავლით ჩეხეთის რესპუბლიკაში, სლოვაკეთში, უნგრეთსა და ხორვატიაში მიდის.ტარიფის ზრდა ორივე მიმართულებით არის მოსალოდნელი, აღნიშნა რუსული "კომერსანტის" წყარომ. ამის გამო ბელორუსია ცდილობს აუნაზღაუროს მოცულობების დანაკარგი ჩრდილოეთის მიმართულებით ნავთობის ემბარგოს შემოღებისა და პოლონეთსა და გერმანიაში რუსული ნავთობის მიწოდების შეწყვეტის შემდეგ.ამავდროულად, ყაზახეთიდან საწვავი მილსადენით მიედინება ევროკავშირში, მაგრამ გაცილებით მცირე მოცულობით. წლის შედეგების მიხედვით, ყაზახური ნავთობის მიწოდება არ აღემატება 1 მილიონ ტონას, რაც 20-ჯერ ნაკლებია რუსეთის ექსპორტზე.Gomeltransnafta Druzhba-ს მონაცემებით, პირველი სამი თვის განმავლობაში სატრანზიტო მიმართულებით ტვირთბრუნვა 38,6%-ით დაბალი აღმოჩნდა Transneft-ის მიერ გამოცხადებულ დონეზე, ხოლო პოლონეთისა და გერმანიის მიმართულებით - 55,2%-ით.ზოგადად, დრუჟბას სისტემაში გადატუმბვა 4,7-ჯერ შემცირდა, მათ შორის პოლონეთისა და გერმანიის მიმართულებით - 12,1-ჯერ გასულ წელთან შედარებით. მინსკის პროგნოზით, წლის ბოლომდე ნავთობის ტრანზიტი 45,9%-ით შემცირდება ტარიფების გადახედვისას გამოცხადებულ მაჩვენებლებთან შედარებით, ხოლო პოლონეთისა და გერმანიის მიმართულებით - 71,2%-ით.Gomeltransnafta Druzhba-ს მონაცემებით, პირველ კვარტალში კომპანიის ზარალმა 329 მილიონი რუბლი შეადგინა. მოსალოდნელია, რომ ის გაიზრდება 1,26 მილიარდ რუბლამდე, წლის პირველი ნახევრის ბოლოს. კომპანიამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ცდილობს გაზარდოს ეფექტურობა ბელორუსის გადამამუშავებელ ქარხნებში ნავთობის შიდა ტრანსპორტირების ტარიფების გაზრდით და პერსონალის შემცირებით.ბელორუსის მოთხოვნები ლოგიკურია, თუ გავითვალისწინებთ დრუჟბას ჩრდილოეთ ფილიალში ტუმბოს მკვეთრ ვარდნას, ამბობს იგორ იუშკოვი, ექსპერტი რუსეთის ფედერაციის მთავრობასთან არსებული ფინანსური უნივერსიტეტიდან. მისი თქმით, მინსკი არჩევანის წინაშე დადგა: რამდენჯერმე გაეზარდა ტარიფი მხოლოდ ჩრდილოეთ განშტოებაზე, ან ზომიერად გაეზარდა ტარიფი ორივე ფილიალზე.პირველ შემთხვევაში, ყაზახეთმა შესაძლოა უარი თქვას ევროკავშირისთვის ნავთობის მიწოდებაზე დრუჟბას გავლით და შეეცდება ალტერნატიული საზღვაო გზების მოძებნას. მეორეში, ტუმბოს ღირებულება ბელორუსის გავლით მიწოდებას ნაკლებად მიმზიდველს ხდის მომხმარებლებისთვის სამხრეთ ფილიალში, დაასკვნა იუშკოვმა.რუსული ნავთობის მიწოდება ევროკავშირის ქვეყნებში სანქციების ქვეშ მოექცა უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ. გამონაკლისი მხოლოდ დრუჟბას სამხრეთ ფილიალს შეეხო, რომლის მეშვეობითაც ჩეხეთს, უნგრეთსა და სლოვაკეთს ნავთობის მიღება შეუძლიათ.სანდრო პირველი

1685530698