ეკონომიკა
ვახტანგ ცინცაძე: საქართველოს მთავრობის მოლოდინია, რომ პოზიტიური ტენდენ...

როგორც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ, ვახტანგ ცინცაძემ განაცხადა, საქართველოს მთავრობის მოლოდინია, რომ პოზიტიური ტენდენციები ინვესტიციების კუთხით მომავალ წლებშიც გაგრძელდება.„ინვესტიციის არსებული მაჩვენებელი უკავშირდება რამდენიმე კომპონენტს, კერძოდ, სააქციო კაპიტალში ინვესტიციები მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდა 2,5-ჯერ მეტია. ასევე, სააქციო კაპიტალისა და რეინვესტირების ჯამური მოცულობა 30 პროცენტითაა გაზრდილი, რაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კვარტალურ ჭრილში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია," - განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ „საქსტატის" მიერ 2023 წლის მესამე კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებლის კომენტირებისას.მინისტრის მოადგილის განცხადებით, მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში კიდევ ერთი დადებითი ტენდენცია დაფიქსირდა - საუბარია კომპანიების მიერ სავალო ვალდებულებების გასტუმრებაზე დამფუძნებელი კომპანიების მიმართ, რაც განაპირობა ხელსაყრელმა ბიზნეს გარემომ და კომპანიების მიერ შემოსავლების გენერირებამ.„აღნიშნული ფაქტორების შედეგად, კომპანიებმა შეძლეს დამფუძნებელი კომპანიების მიმართ სავალო ვალდებულებების გასტუმრება, რაც ასევე პოზიტიური ფაქტორია და პირდაპირი უცხოური კომპანიების ფინანსურ მდგრადობასა და მათი ფინანსური შედეგების გაუმჯობესებაზე მიანიშნებს," - აღნიშნა ვახტანგ ცინცაძემ.„საქსტატის" ცნობით, ინვესტორი ქვეყნების მიხედვით, 2023 წლის მესამე კვარტალში ყველაზე დიდი მოცულობის ინვესტიცია აშშ-დან განხორციელდა, შემდეგ მოდის გაერთიანებული სამეფო, ნიდერლანდები და თურქეთი. 2023 წლის სამ კვარტალში ასევე ყველაზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობების სექტორში, სადაც ინვესტიციამ მთლიანი ინვესტიციის 24.6% შეადგინა. შემდეგ მოდის დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორი და ენერგეტიკა.„საქართველოს მთავრობის მოლოდინია, რომ პოზიტიური ტენდენციები ინვესტიციების კუთხით მომავალ წლებშიც გაგრძელდება. ჩვენი პრიორიტეტია ხარისხობრივი ინვესტიციების მოზიდვა, რაც ქვეყანაში ქმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს, მოაქვს ცოდნა და ახალი ტექნოლოგიები," - განაცხადა მინისტრის მოადგილემ.ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტროს პრესსამსახური ავრცელებს.

1702041380

III კვარტალში დაფიქსირდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემომავალი ნა...

„პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, არის სხვაობა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემომავალ ნაკადებსა და უცხოელ ინვესტორთა წინაშე სავალო ვალდებულებების (სესხების, კრედიტის) დაფარვას შორის.წელს, მესამე კვარტალში დაფიქსირდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემომავალი ნაკადების მაღალო დონე.სააქციო კაპიტალისა და რეინვესტირების ჯამურმა მაჩვენებელმა 919 მილიონ დოლარს გადააჭარბა, რაც წლიური გაანგარიშებით 30 პროცენტიანი ზრდაა, კონკრეტულად სააქციო კაპიტალი კი ორნახევარჯერ არის გაზრდილი.გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ მაღალმა ეკონომიკურმა ზრდამ, ბიზნეს გარემოს გაჯანსაღებამ, კერძო სექტორში პროდუქციის გამოშვების და მიღებული შემოსავლების უპრეცედენტოდ მაღალმა მაჩვენებლებმა შექმნა ხელსაყრელი პირობები და საუკეთესო დრო, რათა კორპორაციებს მნიშვნელოვნად დაეფარათ სავალო ვალდებულებები, რაც მათი ფინანსური სტაბილურობის და მდგრადობის ამაღლებაზე მიუთითებს.მთლიანობაში სავალო ვალდებულებები მესამე კვარტალში 603 მილიონი დოლარით შემცირდა. შედეგად 2023 წლის მესამე კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წინასწარი მაჩვენებელი 316 მილიონ დოლარის დონეზე დაფიქსირდა“, - განმარტავს მიხეილ დუნდუა.საქსტატის წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2023 წლის III კვარტალში 316.0 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.

1702030276

Galt &Taggart - 2024 წლის ფისკალური პარამეტრები ჯანსაღია

აღსანიშნავია, რომ მთავრობის შემოსავლების 90.4%-ს გადასახადები აგენერირებს, რომელიც 22.1 მლრდ ლარის დონეზეა დაგეგმილი, რაც მშპ-ის 25.6%-ია. რაც შეეხება მიმდინარე ხარჯებს, ყველაზე მსხვილი ხარჯვითი კატეგორია 38.7%-იანი წილით სოციალური მიმართულების ხარჯებია (პენსიები და ჯანდაცვა), შემდეგ მოდის შრომის ანაზღაურება (15.6% წილი) და საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები (14.7%). ამასთან, პენსიის ინდექსაციის გათვალისწინებით, 2024 წლის იანვრიდან 70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერთა პენსიები 50 ლარით - 415 ლარამდე, ხოლო 70 წლამდე პირთა პენსია 20 ლარით- 315 ლარამდე იზრდება.მთავრობა ინარჩუნებს კაპიტალური ხარჯების მაღალ დონეს. 2024 წელს ინფრასტრუქტურის მიმართულებით გასაწევი ხარჯები წლიურად 5.4%-ით იზრდება 7.1 მლრდ ლარამდე, რაც მშპ-ის 8.3%-ს შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ 2017 წლიდან მოყოლებული კაპიტალური ხარჯების წილი მშპ-ში 8.0%-9.0%-ის ფარგლებშია, რასაც ეკონომიკურ აქტივობაზე განგრძობითი პოზიტიური გავლენა აქვს. რაც შეეხება, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული აქტივების განკერძოებას, ამ კუთხით წინა წლის მსგავსად, 2024 წლის ბიუჯეტში 350 მლნ ლარის აქტივების პრივატიზაციაა დაგეგმილი. 

1702029972

საქართველოში III კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 61%-ით შემცი...

საქსტატის წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2023 წლის III კვარტალში 316.0 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, ეს მაშინ, როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში 820.3 მლნ აშშ დოლარი იყო.სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განმარტებით, შემცირების გამომწვევ უმთავრეს მიზეზს წარმოადგენს სავალო ვალდებულებების და რეინვესტიციის მოცულობის შემცირება."იმავე პერიოდში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით სააქციო კაპიტალი 2.5-ჯერ გაიზარდა და 590.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო რეინვესტიციის მოცულობა 30 პროცენტით შემცირდა და 329.2 მლნ აშშ დოლარს გაუტოლდა",- აღნიშნავს საქსტატი.

1702022786

„საქართველოს შესაძლებლობა აქვს მსოფლიოში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავო...

ღონისძიება თბილისში პირველად გაიმართა, კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა.საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა 2023 წლის 3 კვარტლის სტატისტიკური მონაცემები, საქართველოს ტურისტული პროდუქტები და კურორტები გააცნო. მაია ომიაძემ ისაუბრა ბორჯომის, წყალტუბოს, საირმისა და აბასთუმნის კურორტების პოტენციალის შესახებ. კონფერენციის მონაწილეებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა დაგეგმილი მარკეტინგული აქტივობები და სამიზნე ბაზრებზე მიმდინარე კამპანიები გააცნო. მაია ომიაძემ ისაუბრა საკომუნიკაციო სტრატეგიის შესახებ, რომელიც შემდეგი კომპონენტებისგან შედგება: ღვინო და გასტრონომია, ბუნება და თავგადასავლები, ხელოვნება და კულტურა, გამაჯანსაღებელი, სამედიცინო ტურიზმი და საქორწილო ტურიზმი.„საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე და ამომწურავი ბუნებრივი რესურსების თვალსაზრისით აქვს შესაძლებლობა მსოფლიოში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავოს სპა და გამაჯანსაღებელი ტურიზმის მიმართულებით. როგორც იცით, რომ საქართველოს საუკუნეების მანძილზე, მე-12, მე-13 საუკუნეებიდან აქვს ისეთი გამაჯანსაღებელი კურორტი, როგორიცაა წყალტუბო. ასევე აღსანიშნავია, რომ სპა და გამაჯანსაღებელი მოგზაურობის მიზნით ჩამოსული სტუმრები 130 %-ით მეტს ხარჯავენ, ვიდრე ჩვეულებრივი მოგზაურები. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს დიდი პოტენციალი მსოფლიოს რუკაზე განსაკუთრებული ადგილი დაიკავოს და მოგზაურებმა მრავალფეროვანი სერვისი მიიღონ“, -გ ანაცხადა მაია ომიაძემ.საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობდნენ: კურორტების განვითარების სააგენტოს დირექტორი ალექსანდრე ონოფრიშვილი, აწარმოე საქართველოში, დირექტორი მიხეილ ხიდურელი, ევროპის ისტორიული თერმული ქალაქების ასოციაციის (EHTTA) ვიცე-პრეზიდენტი ბმარკოს დანასი, კარლოვი ვარის ბალნეოლოგიის ინსტიტუტის საბჭოს თავმჯდომარე ლადისლავ შპიშაკი, იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს (JICA) საქართველოს ოფისის მუდმივი წარმომადგენელი მორი ჰიროიუკი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები და საერთაშორისო ექსპერტები.ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს.

1701944216

თბილისის თიზ-ში, აზერბაიჯანული ინვესტიციით, ლიფტების წარმოება დაიწყება

ამის შესახებ BMGTV-ის გადაცემა „წერტილში“ თბილისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის მფლობელი და ადმინისტრატორი კომპანია „ზოტი ჰოლდინგის“ ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა და მმართველმა პარტნიორმა სოსო ნიბლაძემ განაცხადა.მისივე ინფორმაციით, პროექტის საინვესტიციო ღირებულება, დაახლოებით, 3 მლნ ლარია და 50 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება.ლიფტების საწარმო თბილისის თიზ-ის ტერიტორიაზე, დაახლოებით, 3000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე მოეწყობა.„ჩვენ უკვე შევძელით თბილისის თიზ-ში ოთხი-ხუთი ახალი პროექტის მოზიდვა, რომელთაგან ერთ-ერთია სატვირთო და სამგზავრო ლიფტების წარმოება. აზერბაიჯანულ კომპანიასთან მოლაპარაკებები ორი კვირის წინ დავასრულეთ. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ასეთი ტიპის საწარმო საქართველოში არ არსებობს“, - თქვა სოსო ნიბლაძემ.ამასთან, თბილისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის მფლობელმა „წერტილთან“ ინტერვიუში ისიც აღნიშნა, რომ „ზოტი ჰოლდინგის“ მენეჯმენტი ცდილობს, ინვესტორებს მაქსიმალური კომფორტი შეუქმნას და გარკვეული ინფრასტრუქტურის შექმნაში ინვესტიციებს კომპანიაც დებს."ჩვენ გადავწყვიტეთ, მაქსიმალურად მრავალფეროვანი შეთავაზება გავუკეთოთ ინვესტორებს, ამიტომ დავიწყეთ ინფრასტრუქტურის მომზადება - ეს არის სხვადასხვა ტიპის მულტიფუნქციური შენობა-ნაგებობა როგორც სასაწყობე დანიშნულებით, ისე სამეწარმეო საქმიანობის ხელშესაწყობად, ასევე, ადგილზე კომუნიკაციების მოწესრიგება და ა.შ. შედეგად, როდესაც აზერბაიჯანული კომპანია შემოვიდა თიზ-ში, შეაფასა ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა, შემდეგ, რა თქმა უნდა, გარკვეული კორექტირება მოვახდინეთ და მათ ინტერესებს მოვარგეთ შენობა-ნაგებობის ნაწილი, დაახლოებით, 3000 კვ/მ ფართი, სადაც ლიფტების წარმოებას დაიწყებენ“, - აღნიშნა სოსო ნიბლაძემ.BM.GE

1701942301

2023 წლის ოქტომბერში მშენებლობის ღირებულების ინდექსი 0.2%-ით, ხოლო დას...

„საქსტატის“ ცნობით, აღნიშნული ცვლილება, ძირითადად, განპირობებული იყო მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის 4.5 პროცენტიანი შემცირებით, რამაც -1.17 პროცენტული პუნქტი შეიტანა ჯამური ინდექსის ცვლილებაში.„2022 წლის თებერვალთან შედარებით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი 12.4 პროცენტით გაიზარდა, რაც უმეტესწილად, გამოწვეული იყო მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის 26.2 პროცენტიანი ზრდით და სამშენებლო მასალების 7.4 პროცენტიანი გაძვირებით, რამაც, შესაბამისად, 5.91 და 4.19 პროცენტული პუნქტი შეიტანა ჯამური ინდექსის ცვლილებაში“, - ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში.

1701937947

თურნავა - მიმდინარე წელს საქართველოს სავალუტო რეზერვები ისტორიულ მაქსი...

„მიმდინარე წელს საქართველოს სავალუტო რეზერვები ისტორიულ მაქსიმუმზე და ადეკვატური დონის ფარგლებშია. ოქტომბრის მდგომარეობით, საერთაშორისო სავალუტო რეზერვების მოცულობა 5.1 მლრდ დოლარს გაუტოლდა.  სავალუტო რეზერვების ადეკვატურ დონეზე შენარჩუნება გვეხმარება ქვეყნის სუვერენული რისკის მინიმიზაციაში, რაც პოზიტიური ფაქტორია ინვესტიციებისა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობისათვის. სწორედ ამ მიზნით, იმისათვის, რომ ბოლო დროს მომატებული სავალუტო შემოდინებების ფონზე, ჭარბი მერყეობა შერბილდეს და საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ადეკვატური დონის ფარგლებში შენარჩუნდეს, 2023 წლის განმავლობაში, ეროვნული ბანკი, წინა წლებთან შედარებით, უფრო აქტიურად ახორციელებს საერთაშორისო სავალუტო რეზერვების შევსებას", - აღნიშნა ნათია თურნავამ.მისივე თქმით, 2023 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით, ყველა ინტერვენციის გათვალისწინებით, საერთაშორისო რეზერვები 1.292 მლრდ. დოლარამდე გაიზრდება.ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტზე დღეს „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, მომავალი სამი წლის ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების პროექტი წარადგინა. პროექტში მოცემულია ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლის დონე, მიზნობრივი ინფლაციის მისაღწევად გამოყენებული მონეტარული პოლიტიკის ძირითადი ინსტრუმენტები და მიმოხილულია არსებული მაკროეკონომიკური გარემო და რისკები.

1701852783

თიბისი კაპიტალის ყოველკვირეული განახლება მთავარი ეკონომისტისგან - ეკონ...

ლარის კურსის მხრივ, აღსანიშნავია, რომ აშშ დოლართან დაახლოებით იმავე ნიშნულთან საკმაოდ მცირე მერყეობის ფონზე, ძირითადი სავაჭრო-ეკონომიკური პარტნიორი ქვეყნების ვალუტებთან მიმართებითაც, ლარის საშუალო გაცვლითი კურსი ასევე დაახლოებით იმავე ნიშნულზეა.გასული კვირა ასევე საყურადღებო იყო სებ-ის გადაწყვეტილებების კუთხითაც, რაც შედარებით უფრო მორგებული ჩარჩოს მიმართულებით მორიგ გადადგმულ ნაბიჯად შეიძლება შეფასდეს. როგორც ბიზნესის, ასევე მოსახლეობის მხრივ, თავისთავად, სავალუტო რისკი მნიშვნელოვანი საკითხია, თუმცა გასათვალისწინებელია ის მნიშვნელოვანი ნაწილიც, რომელიც შემოსავლებს სწორედ უცხოურ ვალუტაში იღებს. გაეცანი პუბლიკაციის სრულ ვერსიას ბმულზე.

1701771000

ოთარ ანგურიძე: ჩვენი ეკონომიკა საკმაოდ მედეგია, ყოველმხრივ უმჯობესდება...

„მეორეს მხრივ ვხედავთ, რომ ეს მაჩვენებლები არამხოლოდ ეკონომიკურ ზრდაში გვაქვს, არამედ პირიქით - შემცირებულ ინფლაციაშიც“, - აღნიშნა ანგურიძემ.ნოემბერში წლიურმა ინფლაციამ 0.1 პროცენტი შეადგინა. შესაბამის მონაცემებს საქსტატი აქვეყნებს. სხვადასხვა საქონლისა და მომსახურების ფასებზე ამან გარკვეული გავლენა იქონია. ფასების შემცირება დაფიქსირდა სურსათისა და მედიკამენტების ჯგუფებზე.მთავრობის ეკონომიკურ გუნდში იმედი აქვთ, რომ წლის ბოლომდე ინფლაცია მიზნობრივ 3%-იან ნიშნულს ქვემოთ შენარჩუნდება.

1701768845