ლატვიის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა 2026 წლიდან შეწყვიტოს რუსული ენის, როგორც მეორე უცხო ენის შესწავლა სკოლებში, იტყობინება პორტალი Delfi.

სკოლის მოსწავლეები, რომლებმაც 2025 წლის 1 სექტემბრამდე მეორე უცხო ენად რუსული აირჩიეს, ამ ენის შესწავლას დაწყებითი სკოლის დამთავრებამდე შეძლებენ.

შემდეგ, როგორც მეორე უცხო ენა, მე-5 კლასიდან მხოლოდ ევროკავშირისა და ევროპის ეკონომიკური ზონის ქვეყნების ოფიციალური ენის შესწავლა იქნება შესაძლებელი.

საბაზო განათლების სახელმწიფო სტანდარტის წესების მიხედვით, რუსული არ არის ამ ენებიდან.

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, ლატვიის სკოლების თითქმის ნახევარში რუსული მეორე უცხო ენად ისწავლება. ზოგიერთი საგანმანათლებლო დაწესებულება არ გვთავაზობს რუსული ენის ალტერნატივას.

რუსული ენა საბოლოოდ ეტაპობრივად და არა ერთბაშად შეიცვლება ენებით - გერმანული, ფრანგული, ესპანური და ა.შ. გამართლებულია იმით, რომ აუცილებელია მასწავლებლების მომზადება, რომლებიც ამჟამად დეფიციტურია.