რუსული ენერგეტიკული კომპანიის - გაზპრომი, წმინდა მოგება 2022 წელს 41%-ით დაეცა და 1,2 ტრილიონი რუბლი (დაახლოებით 15,3 მილიარდი დოლარი) შეადგინა.

გაზპრომის განცხადებაში ნათქვამია, რომ კომპანიის შემოსავალი გასულ წელთან შედარებით 10,2 ტრილიონი რუბლიდან გაიზარდა 11,6 ტრილიონ რუბლამდე, წინა წელთან შედარებით.

კომპანიების მოგების შემცირების მთავარ მიზეზად განცხადებაში გასული წლის მეორე ნახევარში გადასახადების გადასახადების ზრდა მიუთითებს.