ბანკები და ფინანსები“ ვებ–გვერდის მკითხველებს შორის ატარებს გამოკითხვას საუკეთესო სატელევიზიო მომსახურების მომწოდებელი კომპანიის გამოსავლენად. გამოკითხვა გაგრძელდება 2015 წლის 6 ნოემბრამდე. კომპანიების რიგითობა განისაზღვრა ანბანური თანამიმდევრობით. გამოკითხვაში წარმოდგენილია ბაზარზე არსებული 7 კომპანია. ერთი კომპიუტერიდან ხმის მიცემა შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ.

[wpolling id="9" width="" height=""]