გერმანია აწარმოებს ფარულ მოლაპარაკებებს ინდოეთიდან უკრაინისთვის საბრძოლო მასალის შესყიდვაზე შუამავლების მეშვეობით, წერს Spiegel წყაროებზე დაყრდნობით.

ინდოეთის ხელისუფლებას არ სურს მათი ღიად გაყიდვა კიევში მოსკოვთან ურთიერთობის გამო.

მსგავსი გარიგებები განიხილება არაბულ ქვეყნებთან, რომელთაგან ზოგიერთს აქვს საბრძოლო მასალის დიდი მარაგი.

გერმანიის დაზვერვის სამსახურები თვლიან, რომ უკრაინა საკუთარ რეზერვებს არაუგვიანეს ივნისისა, არამედ შესაძლოა უფრო ადრეც ამოწურავს, აღნიშნავს გამოცემა.