თბილისის ტრამვაი, 1904-2012 წლები – 200 უნიკალური ფოტო პირადი არქივებიდან

წყარო. tramvai.ge