ომმა და მასობრივმა მობილიზაციამ გამოიწვია კერძო კაპიტალის რეკორდული გადინება რუსეთიდან, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებში, რომლებიც სამხედრო გაწვევის ან მობილიზაციისგან გაქცეული რუსების თავშესაფრად იქცა.

რუსეთიდან ყაზახეთში, საქართველოში, უზბეკეთში, სომხეთში ფიზიკური პირების გადარიცხვები 2022 წელს 300-500%-ით გაიზარდა და მიაღწია იმ დონეს, რაც ამ ქვეყნების სტატისტიკას ჯერ არ უნახავს, ​​წერს RBC.

ყაზახეთის ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებიდან გამომდინარეობს, რომ 2022 წელს რუსეთიდან ყაზახეთში დაახლოებით 775,4 მილიონი დოლარი გაიგზავნა. ეს რეკორდია ხელმისაწვდომი სტატისტიკის პერიოდიდან (2014 წ.). დოლარის მაჩვენებელი 6,8-ჯერ აღემატება 2021 წელს ამ ქვეყანაში გაგზავნილი ტრანსფერების მოცულობას.

2022 წელს საქართველოში დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარი გაიგზავნა, რაც ასევე რეკორდულია. 2021 წელს ამ მიმართულებით 411,3 მილიონი დოლარი გავიდა.

უზბეკეთში ფულადი გზავნილების მოცულობამ 14,5 მილიარდი დოლარი შეადგინა - წლის განმავლობაში ის 2,6-ჯერ გაიზარდა.

სომხეთის ცენტრალურ ბანკს 2022 წლის მონაცემები ჯერ არ გამოუქვეყნებია. 11 თვის შედეგების მიხედვით, სომხეთში ტრანსფერების მოცულობა ოთხჯერ გაიზარდა - 3,1 მილიარდ დოლარამდე, ეს რეკორდული მაჩვენებელია 2004 წლიდან, საიდანაც სტატისტიკა ინახება.

მთლიანობაში, რუსეთის მოქალაქეებმა 2022 წელს უცხოურ ბანკებში დეპოზიტებზე თითქმის 40 მილიარდი დოლარი გადარიცხეს. 1 დეკემბრისთვის მათ უცხოურ ანგარიშებზე 81,7 მილიარდი დოლარი ჰქონდათ, რაც ორჯერ მეტია, ვიდრე ომის დაწყებამდე.

სანდრო პირველი