"საქსტატმა" 2023 წლის ეკონომიკური ზრდის განახლებული ანგარიში გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის ახალი შეფასებით, წინა წელს საქართველოს ეკონომიკა 7%-ის ნაცვლად 7.5%-ით გაიზარდა.

ასევე შეცვლილია წინა წლების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებიც და 2022 წელს ზრდა 10.4%-ის ნაცვლად 11% იყო, ასევე შეიცვალა 2021 წლის ზრდის მაჩვენებელიც და ის 10.5%-ის ნაცვლად 10.6% იყო.

სხვა ცვლილებებთან ერთად გადაიხედა 2020 წლის რეცესიის მაჩვენებელიც, რომლის თანახმადაც ეკონომიკა 6.8%-ის ნაცვლად 6.3% იყო, 2019 წელს კი 5%-ის ნაცვლად 5.4% იყო.

საქსტატის განმარტებით მათ მიერ წინა წლების ეკონომიკური პარამეტრების გადახედვა მეთოდოლოგიით არის გათვალისწინებული და ის ყოველ 5 წელში არის რეკომენდებული.