ენერგეტიკა
დავით ნარმანიამ ჯივიპის ხელმძღვანელობისგან წყალმომარაგების ცენტრალურ მ...

სემეკის თავმჯდომარემ ტექნიკური საკითხების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიიღო შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ ხელმძღვანელი პირებისგან, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართულნი მაგისტრალური მილსადენის აღდგენით სამუშაოებში.„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიერ სამუშაოები ხორციელდება 24 საათიან რეჟიმში. სემეკის წყალმომარაგების დეპარტამენტი მონიტორინგს უწევს პროცესის ინტენსივობასა და ხარისხს. კომპანიამ გამოიყენა ყველა შესაძლებლობა, რომ რაც შეიძლება მოკლე დროში დასრულდეს სამუშაოები და სრულად აღდგეს წყალმომარაგება.სრულად გასაგებია მოსახლეობის მწვავე რეაქცია წყალმომარაგების საგანგებო რეჟიმთან დაკავშირებით. „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ 24 საათიან რეჟიმში მოსახლეობას აწვდის ინფორმაციას წყალმომარაგების განრიგისა და სასმელი წყლის ცისტერნების განთავსებასთან დაკავშირებით.2023 წლის დეკემბერში, კომისიამ შეითანხმა „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიერ წარმოდგენილი საინვესტიციო პროექტები და განისაზღვრა სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება პრობლემურ და მწვავე ლოკაციებზე. პროექტების შეთანხმებისას, წიწამურთან არსებული მილსადენი სარეაბილიტაციო სამუშაოებს არ საჭიროებდა. შესაბამისად, საინვესტიციო გეგმის ფარგლებში მილსადენზე სამუშაოების განხორციელება დღის წესრიგში არ დამდგარა“, - განაცხადა დავით ნარმანიამ.დავით ნარმანიასთან ერთად წყალმომარაგების ცენტრალურ მაგისტრალურ მილსადენზე მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერეს სემეკის წევრებმა და სემეკის წყალმომარაგების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა.

1718985215

2024 წლის მაისის თვეში საავტომობილო ზეთების იმპორტი შემცირდა, საავიაცი...

მ/წლის მაისის თვეში  საცხებ-საპოხი მასალების იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა განხორციელდა თურქეთიდან - 0,44 ათასი ტონა, რაც მთელი იმპორტის 22,7%-ს შეადგენს. შემდეგ მოდიან: გერმანია - 0,34 ათასი ტონა (17,5%); ირანი - 0,28 ათასი ტონა (14,4%);  ნიდერლანდები - 0,11 ათასი ტონა (5,7%), და სხვ.2024 წლის მაისის თვის განმავლობაში საავიაციო ნავთის იმპორტმა შეადგინა 11,7 ათასი ტონა, რაც 1,8 ათასი ტონით ანუ 18,2%-ით მეტია 2023 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან (9,9 ათასი ტონა) შედარებით.მათ შორის, მ/წლის მაისის თვეში  საავიაციო ნავთის იმპორტის 30,8%  (3,6 ათასი ტონა) განხორციელდა რუსეთიდან,  30,8% (3,6 ათასი ტონა) - თურქმენეთიდან,  20,5% (2,4 ათასი ტონა) - ლიბიიდან,  17,9% (2,1 ათასი ტონა) - საბერძნეთიდან.

1718875241

გენადი არველაძე - ენერგეტიკის სფეროში ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწ...

ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს.გენადი არველაძის თქმით, 2014 წელს ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით საქართველომ აიღო ვალდებულება, განახორციელოს ევროკავშირის კანონმდელობასთან დაახლოება, მათ შორის, ენერგეტიკის მიმართულებით, რომელიც დაყოფილია ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის, ნავთობის, ნახშირწყალბადის რესურსების ძიება-მოპოვების, განახლებადი ენერგიისა და ენერგოეფექტურობის ნაწილებად. მისი თქმით, 2017 წელს საქართველო ენერგეტიკული გაერთიანების სრულუფლებიანი წევრი გახდა, რითაც კიდევ ერთხელ, მკაფიოდ დაადასტურა ვალდებულება, მოახდინოს ეროვნული ენერგეტიკული კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან და რეგულაციებთან.გენადი არველაძის განცხადებით, საკანონმდებლო კუთხით ენერგეტიკის სფეროში ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 80% უკვე შესრულებულია და დარჩენილი სამუშაოს შესრულება მომდევნო ორი წლის განმავლობაში იგეგმება.მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა რეგიონული მნიშვნელობის ენერგეტიკულ პროექტზე, რომლის თანახმადაც შავი ზღვის ფსკერზე გამავალი წყალქვეშა კაბელის მეშვეობით საქართველოსა და რუმინეთის ენერგოსისტემები ერთმანეთს დაუკავშირდება. ამჟამად პროექტში ჩართულია ასევე აზერბაიჯანი და უნგრეთი. მისი თქმით, ამავე წელს, საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცდა განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების ახალი მხარდაჭერის სქემა, რომელმაც მნიშვნელოვნად წაახალისა საქართველოში ენერგეტიკული პროექტების განხორციელება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ფორმით, კონკურენტული სიმძლავრის აუქციონების საფუძველზე. აღნიშნული მექანიზმის ფარგლებში 2023-2024 წლებში უკვე ჩატარდა 2 სიმძლავრის აუქციონი, ჯამურად 1100 მგვტ სიმძლავრეზე.გენადი არველაძემ ყურადღება გაამახვილა ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიმართულებით განხორციელებულ ღონისძიებებზე. „ბოლო 10 წლის განმავლობაში აშენდა და ექსპლუატაციაში შევიდა 8 ქვესადგური და სხვადასხვა ელექტროგადამცემი, მათ შორის, ორჯაჭვა ხაზები, ასევე დაახლოებით 738 მგვტ სიმძლავრის სადგურები, მათ შორის, 57 ჰიდრო და 1 ქარის ელექტროსადგური", - აღნიშნა მინისტრის მოადგილემ.გენადი არველაძემ განსაკუთრებულად გამოყო 2023 წელს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის მაღალი დონის ენერგეტიკული დიალოგი, რაც, სამომავლოდ, კიდევ უფრო გააღრმავებს საქართველოს თანამშრომლობას ევროკავშირთან ენერგეტიკის სექტორში.მოხსენებაში მინისტრის მოადგილემ ასევე გაამახვილა ყურადღება ენერგეტიკული ბაზრის გახსნაზე, გადამცემი სისტემის ოპერატორების გამიჯვნაზე, ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნულ ინტეგრირებულ გეგმებსა და მნიშვნელოვან საკითხებზე. მისი თქმით, საქართველომ მნიშვნელოვანი პროგრესი აჩვენა ენერგეტიკის სექტორის ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის თვალსაზრისით და ეს პროცესი დღესაც აქტიურად გრძელდება.საკომიტეტო მოსმენაში ასევე მონაწილეობდნენ სამინისტროს ეკონომიკური პრფილის დეპარტამენტებისა და სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანიების ხელმძღვანელები.

1718791168

სემეკი: თბილისში წყალმომარაგების პრობლემის აღმოფხვრამდე, ელექტროენერგი...

გეგმური გათიშვების შეჩერებასთან დაკავშირებით აბონენტები კომუნალური კომპანიებისგან სმს შეტყობინებებს დამატებით მიიღებენ.ქ. თბილისში ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის გეგმური სარეაბილიტაციო სამუშაოები განახლდება შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიერ წყალმომარაგების სრულად აღდგენის შემდეგ.დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ან პრობლემის დასაფიქსირებლად, მოქალაქეებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას (სემეკ) შემდეგ ნომერზე: 16 216. 

1718707783

წითელ ხიდზე 15 ტონამდე აღურიცხავი საწვავის შემოტანის ფაქტი აღიკვეთა

საქმის მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით  ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს გადაეგზავნა.საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელი სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილებისას, საბაჟო ზედამხედველობის ფარგლებში, მკაცრად კონტროლდება აღურიცხავი საწვავის შემოტანა.შემოსავლების სამსახური ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მფლობელებს მოუწოდებს, თავი შეიკავონ კანონსაწინააღმდეგო ქმედებისგან.

1718359829

სემეკში წყალმომარაგების საკითხებზე FCC Aqualia-ს წარმომადგენლებთან შეხ...

​სემეკის მხრიდან შეხვედრას ესწრებოდნენ კომისიის თავმჯდომარე დავით ნარმანია, კომისიის წევრები და წყალმომარაგების დეპარტამენტის წარმომადგენლები. შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს სექტორში არსებული მარეგულირებელი ნორმები და სტანდარტები, შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მომსახურების არეალში წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით მიმდინარე და დაგეგმილი საინვესტიციო პროექტები. ასევე, ისაუბრეს კომპანიის სამომავლო გეგმებზე.​ FCC Aqualia-მ 2022 წელს 180 მილიონ დოლარიანი ინვესტიცია განახორციელა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ 80%-იანი წილი შეისყიდა. Aqualia დასახელებულია როგორც მსოფლიოში საუკეთესო წყლის მენეჯმენტის კომპანია, რომლის აქციონერებიც არიან უმსხვილესი საერთაშორისო ორგანიზაციები FCC (51%) და IFM (49%). 

1718350608

სემეკმა ახალ ჰიდროელექტროსადგურებზე  წარმოების ლიცენზიები გასცა

გარდა ამისა, კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით, ელექტროენერგიის წარმოების წინასწარი ლიცენზია გაიცა შპს „ქართულ საინვესტიციო ჯგუფ ენერგიაზე“ (ხობი 2). კომპანიას დაევალა 6 თვის ვადაში, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში მდებარე 44.5 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურ „ხობი 2“-ის ექსპლუატაციაში მიღებისა და ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიის გაცემისათვის საჭირო  დოკუმენტაციის სემეკში წარდგენა. ჰესი „ხობი 2“-ის საპროექტო წლიური გამომუშავება შეადგენს 194 მლნ.კვტსთ-ს, შედგება 2 აგრეგატისგან, თითოეულის დადგმული სიმძლავრე - 22.25 მგვტ-ია.

1718272051

Uniper-მა „გაზპრომ ექსპორტთან“ რუსეთიდან გაზის მიწოდებაზე გრძელვადიანი...

გადაწყვეტილება მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც 7 ივნისს სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო სასამართლომ აღიარა Uniper-ის უფლება შეწყვიტოს კონტრაქტები და მიანიჭა მას 13 მილიარდ ევროზე მეტი კომპენსაცია გაზის მოცულობისთვის, რომელიც არ მიეწოდება გაზპრომ ექსპორტს.არბიტრაჟმა გადაწყვეტილება მიიღო შვეიცარიის კანონმდებლობის შესაბამისად. მისი გადაწყვეტილება იურიდიულად სავალდებულო და საბოლოოა.„დღეს „უნიპერმა“ გადაწყვიტა შეწყვიტოს გრძელვადიანი კონტრაქტები რუსეთიდან გაზის მიწოდებაზე და ამით ლეგალურად დაასრულა გრძელვადიანი ურთიერთობა რუსეთის სახელმწიფო კომპანია „გაზპრომ ექსპორტთან“, - ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში.

1718185798

SOCAR-ის ბენზინგასამართი სადგურების რაოდენობამ 600-ს გადააჭარბა - რომე...

ამის შესახებ აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანია იტყობინება.„აზერბაიჯანში SOCAR-ს აქვს 60 ბენზინგასამართი სადგური და 13 ნავთობის ბაზა. დანარჩენი 541 ბენზინგასამართი სადგური ფუნქციონირებს 6 ქვეყანაში“, - აცხადებენ კომპანიაში.ამავდროულად, საქართველოში SOCAR-ის ბრენდის ქვეშ 107 ბენზინგასამართი სადგური ფუნქციონირებს, მათგან 15-ს აქვს ელექტრომობილების დამუხტვის პუნქტი. კომპანიამ გახსნა 14 ბენზინგასამართი სადგური თურქეთში, 56 ბენზინგასამართი სადგური უკრაინაში, 75 კი რუმინეთში.შვეიცარიასა და ავსტრიაში ფუნქციონირებს 289 ბენზინგასამართი სადგური SOCAR-ის ბრენდით და ელექტრომობილების დამუხტვის 8 პუნქტი.

1718021840

დავით ნარმანიამ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმში მიიღო მონ...

დავით ნარმანიამ დისკუსიის მიმდინარეობისას ისაუბრა განახლებადი ენერგიის კუთხით საქართველოს პოტენციალსა და ელექტროენერგიის ადგილობრივი წარმოების ზრდის აუცილებლობაზე. მან ყურადღება გაამახვილა სემეკის მიერ დანერგილ ნეტო აღრიცხვის სისტემაზე, განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წარმოშობის სერტიფიკატების წესზე, მიმდინარე პროექტებსა და სამომავლო გეგმებზე.„ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმი იძლევა შესაძლებლობას ვიმსჯელოთ ჯანსაღი ქალაქის განვითარებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. ამ მიმართულებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია მწვანე ენერგეტიკული გარემოს ჩამოყალიბება. მწვანე ენერგიის განვითარების ხელშეწყობა წარმოადგენს როგორც საქართველოს ეროვნულ ინტერესს, ასევე საერთაშორისო ვალდებულებასაც - სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკა ორიენტირებულია ევროკავშირთან ენერგეტიკული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისკენ. ქვეყნის ინტერესია, რომ ხელი შეეწყოს ენერგიის ადგილობრივი წარმოების განვითარებას, რათა ქვეყანაში ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა ადგილობრივი წარმოებით  სრულად დაკმაყოფილდეს და ასევე, ხელი შეეწყოს ჭარბი ენერგიის საექსპორტოდ გატანას. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი, რომლის განხორციელებაც ქვეყანას ევროპასთან მწვანე ენერგიის პირდაპირი ექსპორტის შესაძლებლობას მისცემს“- აღნიშნა დავით ნარმანიამ.6-7 ივნისს, თბილისში ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-14  ფორუმი მიმდინარეობს, სახელწოდებით - „ჯანსაღი ქალაქი - მწვანე, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მოქნილი და მდგრადი ურბანული განვითარება“. ფორუმი 2007 წლიდან ჩამოყალიბდა მოწინავე იდეების გაცვლისა და ქმედითი გადაწყვეტილებების მიღების პლატფორმად, რომლის ფარგლებშიც ქალაქი ყოველწლიურად მასპინძლობს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონის სპიკერებს, სხვადასხვა დარგის ექსპერტებს, მუნიციპალიტეტებისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს. 

1717678018