ეკონომიკა
ვხედავთ საქართველოში ბრიტანეთიდან უფრო მეტი ინვესტიციის განხორციელების...

„გაერთიანებული სამეფო საქართველოს მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ეკონომიკური პარტნიორია. ამდენად, ამ ქვეყანასთან თანამშრომლობის გაღრმავება სხვადასხვა პლატფორმის მეშვეობით ძალზე პრიორიტეტულია. ჩვენ განვიხილეთ ორმხრივი ვაჭრობის დამატებითი ხელშეწყობის საკითხი და ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით შევძლებთ, პროგრესის მიღწევას.ასევე ვხედავთ საქართველოში ბრიტანეთიდან უფრო მეტი ინვესტიციის განხორციელების შესაძლებლობას, რის შესახებაც საუბარი წარიმართა ბრიტანელ კოლეგებთან შეხვედრისას," - განაცხადა მინისტრის მოადგილემ.მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, შეხვედრაზე გაცვალეს ინფორმაცია ორმხრივ ვაჭრობაში არსებულ გამოწვევებზე, შეთანხმების ფარგლებში არსებული ქვეკომიტეტების მიერ განხორციელებულ საქმიანობაზე.„ჩვენ ასევე განვიხილეთ ცხოველური წარმოშობის პროდუქციის ბრიტანეთის ბაზარზე დაშვებასა და ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორების ურთიერთაღიარებასთან დაკავშირებული საკითხები, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნებს შორის ვაჭრობის წახალისებას, ქართველი ექსპორტიორების და საექსპორტო პროდუქციის ბრიტანეთის ბაზარზე დაშვების გამარტივებას“, - აღნიშნა გენადი არველაძემ.სტრატეგიული შეთანხმება მოიცავს ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის ფართო სპექტრს და ქმნის სამართლებრივ ჩარჩოს როგორც სტრატეგიული პარტნიორობისთვის, ასევე, უზრუნველყოფს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის ხელშეწყობას საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის. ასევე აღსანიშნავია, რომ შეთანხმების ფარგლებში ბრიტანეთში ისევე როგორც ევროკავშირში შესაძლებელია ზოგიერთი ქართული ცხოველური წარმოშობის პროდუქციის, მათ შორის თაფლის ექსპორტი.

1709552457

ოპტიმისტური სცენარით, წელს ეკონომიკის 7%-იან ზრდას ველოდებით - Galt An...

საქსტატის წინასწარი მონაცემებით, 2024 წლის იანვარში საქართველოს ეკონომიკა 5.8%-ით გაიზარდა, წინა თვეში დაფიქსირებული 8.3%-იანი ზრდის შემდეგ. აღნიშნული ზრდა ძირითადად განაპირობა მშენებლობის, საფინანსო საქმიანობის და ინფორმაცია & კომუნიკაციის დარგებმა.ამასთან, რეალური ზრდა შემცირდა ვაჭრობის, უძრავი ქონების და დამამუშავებელი მრეწველობის დარგებში.

1709545925

2024 წლის თებერვალში საქართველოში წლიური ინფლაციის დონემ 0.3% შეადგინა...

რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2024 წლის თებერვალში, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 2.6 პროცენტი შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის2 მაჩვენებელი 2.4 პროცენტით განისაზღვრა.ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია სამომხმარებლო კალათაში შემავალი საქონლისა და მომსახურების ჯგუფების ფასების პროცენტული ცვლილება და შესაბამისი წვლილი ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში წინა თვესთან შედარებით.ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე:ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი: წინა თვესთან შედარებით ფასები შემცირდა 4.6 პროცენტით, რაც თვის ინფლაციაზე -0.19 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები შემცირდა როგორც ფეხსაცმლის (-8.3 პროცენტი), ისე ტანსაცმლის (-3.3 პროცენტი) ქვეჯგუფებზე;ტრანსპორტი: ჯგუფში ფასები შემცირდა 1.0 პროცენტით, რაც თვის ინფლაციაზე -0.11 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები შემცირდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციასა (-1.7 პროცენტი) და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე (-0.5 პროცენტი). ამასთან, ფასები გაიზარდა სატრანსპორტო მომსახურებაზე (0.9 პროცენტი);ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 1.9 პროცენტით, რაც თვის ინფლაციაზე 0.13 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები, ძირითადად, გაზრდილია ალკოჰოლურ სასმელებზე (3.3 პროცენტი);ავეჯი, საოჯახო ნივთები, სახლის მოვლა: ჯგუფში ფასები მომატებულია 1.4 პროცენტით, რაც 0.08 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსზე. ჯგუფში ფასები გაიზარდა შემდეგ ქვეჯგუფებზე: მინის ჭურჭელი, მაგიდის და საოჯახო ჭურჭელი (2.7 პროცენტი), ავეჯი, საოჯახო ნივთები, ხალიჩები და სხვა იატაკის საფარი (2.1 პროცენტი), ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო საჭიროების საქონელი და მომსახურება (1.5 პროცენტი). ამასთან, ფასები შემცირდა საოჯახო საფეიქრო ნაწარმზე (-1.7 პროცენტი);ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 0.8 პროცენტით, რაც 0.08 პროცენტული პუნქტით აისახა თვის ინდექსზე. ფასების მატება დაფიქსირდა სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურის და მოწყობილობის (1.2 პროცენტი) და ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების (0.4 პროცენტი) ქვეჯგუფებზე.ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია სამომხმარებლო კალათაში შემავალი საქონლისა და მომსახურების ჯგუფების ფასების პროცენტული ცვლილება და შესაბამისი წვლილი 2024 წლის თებერვლის წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში.წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე:ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 4.8 პროცენტით, რაც 0.61 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსზე. ფასები მომატებულია პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე (6.3 პროცენტი) და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე (5.4 პროცენტი);სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება: ჯგუფში ფასები გაზრდილია 8.6 პროცენტით, რაც წლიურ ინდექსზე 0.46 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასების მატება დაფიქსირდა ქვეჯგუფებზე: საფინანსო მომსახურება (26.6 პროცენტი), პირადი ნივთები, სხვა კატეგორიებში ჩაურთველი (4.5 პროცენტი) და პირადი ჰიგიენა (2.7 პროცენტი);ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 5.5 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 0.37 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები გაიზარდა როგორც ალკოჰოლურ სასმელებზე (6.1 პროცენტი), ისე თამბაქოს ნაწარმზე (5.0 პროცენტი);სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ჯგუფში ფასები შემცირდა 3.5 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე -1.2 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასების კლება დაფიქსირდა შემდეგ ქვეჯგუფებზე: ზეთი და ცხიმი (-18.7 პროცენტი), ბოსტნეული და ბაღჩეული (-14.2 პროცენტი), პური და პურპროდუქტები (-9.8 პროცენტი), რძე, ყველი და კვერცხი (-5.0 პროცენტი). ამასთან, ფასები გაზრდილია ქვეჯგუფებზე: ხილი და ყურძენი (21.0 პროცენტი), ხორცი და ხორცის პროდუქტები (4.5 პროცენტი), მინერალური და წყაროს წყალი, უალკოჰოლო სასმელები და ნატურალური წვენები (4.1 პროცენტი), შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული (2.0 პროცენტი), ყავა, ჩაი და კაკაო (1.8 პროცენტი), თევზეული (1.6 პროცენტი).

1709539175

ოთარ ნადარაია - ეკონომიკური ზრდა ნორმალიზდება, მიგრანტების ეფექტი მცირ...

როგორც იანვრის ეკონომიკური ზრდის შეფასებისას, ეკონომისტმა აღნიშნა, ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელების მიზეზი მიგრაციის ეფექტის შემცირებაა."ეკონომიკური ზრდა ნორმალიზდება. ნორმალიზდება შესაფერისი ტერმინია, რადგან ორნიშნა ზრდის პოტენციალი ჩვენს ეკონომიკას არ აქვს. მიგრაციის ეფექტი გარკვეულწილად კიდევ უფრო შემცირდება. დაახლოებით, 20-25%-იან შემცირებას ველით. მიუხედავად ამისა, სხვა ფაქტორები ამას აბალანსებს.ამ თვეებშიც, როცა მიგრაციის კლებად ეფექტს ვხედავთ, სავალუტო შემოდინებები არ მცირდება. სხვა ფაქტორების კომბინაცია აბალანსებს", - განაცხადა ოთარ ნადარაიამ.საქართველოს ეკონომიკა იანვარში 5.8%-ით გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი ნარჩუნდება, თუმცა როგორც თვიურ, ისე წლიურ ჭრილში ზრდის ტემპი შენელებულია.

1709209873

ცინცაძე: საქართველოს მთავრობის მიზანია, ხელი შეუწყოს ეკონომიკური ზრდის...

„ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი იყო მშენებლობის, საფინანსო და სადაზღვევო, ინფორმაციებისა და კომუნიკაციების და მომსახურების სექტორებში დაფიქსირებული პოზიტიური ტენდენციები. ზოგადად, საქართველოს მთავრობის მიზანია, ხელი შეუწყოს ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპების შენარჩუნებას და ის ტენდენცია, რომელიც ბოლო წლებში გვქონდა, შევინარჩუნოთ და უფრო გავაძლიეროთ ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით.ამ მიმართულებით არაერთი აქტივობა არის დაგეგმილი, მათ შორის, ჩვენი მიზანია, უფრო ეფექტიანი გავხადოთ სახელმწიფო პროგრამები და მეტად მორგებული კერძო სექტორის საჭიროებებზე. ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობას საკმაოდ ამბიციური გეგმები აქვს, რათა კიდევ უფრო მიზნობრივი გახდეს კერძო სექტორის ხელშემწყობი ღონისძიებები, რაც საშუალებას მოგვცემს დავაჩქაროთ ეკონომიკური ზრდა, გავზარდოთ პროდუქტიულობა ეკონომიკაში, შევქმნათ დამატებითი სამუშაო ადგილები და ზოგადად, გაიზარდოს მოსახლეობის შემოსავლები“, – განაცხადა ცინცაძემ.ცნობისთვის, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, 2024 წლის იანვარში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 5.8 პროცენტი შეადგინა.

1709208108

დარწმუნებული ვარ, შემდგომი თვეები იქნება უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდის...

როგორც მიხეილ დუნდუამ აღნიშნა, სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა იანვრის თვის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი მაჩვენებელი, რომელიც თითქმის 6 პროცენტია, რაც ძალიან კარგია წლის დასაწყისისთვის.„შეგახსენებთ, რომ შარშან ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 7.5 პროცენტის დონეზე იყო, შარშან წინ 11 პროცენტზე დაფიქსირდა ეკონომიკური ზრდა. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველო განაგრძობს კარგი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლების დემონსტრირებას. დარწმუნებული ვარ, შემდგომი თვეები იქნება უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდის პირობებში, დაბალი უმუშევრობითა და მაღალი დასაქმებით", - განაცხადა დუნდუამ.სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, 2024 წლის იანვარში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 5.8 პროცენტი შეადგინა.

1709201900

2023 წელს ადგილობრივი ვიზიტორების რაოდენობა 6.2%-ით გაიზარდა

მათივე ცნობით, აღნიშნულ პერიოდში ვიზიტორების რაოდენობა გაიზარდა 6.2 პროცენტით, ხოლო მათ მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 17.5 პროცენტით აღემატება 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.„2023 წელს საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ტურისტული ტიპის ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობა 693.2 ათასით განისაზღვრა, რაც 8.1 პროცენტით მეტია 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.2023 წელს ვიზიტორების 36.6 პროცენტი მიეკუთვნებოდა 31-50 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიას. ამასთან, ქალების რაოდენობა ვიზიტორების ჯამური რაოდენობის 54.5 პროცენტს შეადგენდა.გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, ვიზიტორების 34.6 პროცენტი ქ. თბილისის მაცხოვრებელია, 16.9 პროცენტი მოდის იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონზე, 9.6 პროცენტი - ქვემო ქართლის რეგიონზე, ხოლო დანარჩენი რეგიონები სტრუქტურაში შედარებით დაბალი წილით არის წარმოდგენილი.2023 წელს ვიზიტების უმრავლესობა (47.2 პროცენტი) განხორციელდა მეგობრების/ნათესავების მონახულების მიზნით.საანგარიშო პერიოდში ვიზიტების ყველაზე დიდი ნაწილი განხორციელდა ქ. თბილისში (საშუალოდ 368.2 ათასი ვიზიტი თვეში) და იმერეთის რეგიონში (საშუალოდ 342.6 ათასი ვიზიტი თვეში).2023 წელს განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 278.0 მილიონი ლარით. აღნიშნული მაჩვენებელი 12.0 პროცენტით მეტია გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ამასთან, ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი შემცირებულია 4.7 პროცენტით და 173.8 ლარს უტოლდება“,- ნათქვამია ინფორმაციაში.

1709196023

2024 წლის იანვარში მშპ-ის ზრდამ 5.8% შეადგინა

სტატისტიკის თანახმადვე, 2024 წლის იანვარში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: მშენებლობა, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია.კლების ტენდენცია დაფიქსირდა ვაჭრობის, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობებისა და დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორებში.„საქსტატი ყოველთვიურად აწარმოებს ეკონომიკის ზრდის წინასწარ შეფასებებს, რომელიც იანგარიშება უწყებრივი სტატისტიკის (დღგ-ის გადამხდელი საწარმოების ბრუნვების, ფისკალური და მონეტარული მონაცემების) საფუძველზე. აღნიშნული შეფასებები წარმოადგენს საერთაშორისოდ მიღებულ პრაქტიკას, რომელსაც იყენებენ მოკლევადიანი წინასწარი ოპერატიული მონაცემების მისაღებად. იმ სფეროებში, სადაც ყოველთვიური მონაცემები (მაგალითად, სოფლის მეურნეობა, დაუკვირვებადი ეკონომიკის მოცულობა) არ მოიპოვება, შეფასება გაკეთებულია წინა პერიოდის მონაცემებზე დაყრდნობით.გარდა ამისა, ყოველთვიურად შესაძლებელია მოხდეს წინა თვეების დღგ-ის გადამხდელი საწარმოების ბრუნვების კორექტირება, რაც, შესაბამისად, რეალური ზრდის ყოველთვიური წინასწარი შეფასების მონაცემის კორექტირებასაც იწვევს“,- აღნიშნულია „საქსტატის“ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

1709195756

კიევს, პოლონელი ფერმერების მიერ უკრაინული მარცვლეულის დაღვრის გამო, კო...

მან ასევე დაადასტურა, რომ პოლონეთმა დაიწყო სისხლისსამართლებრივი საქმე ამ ფაქტთან დაკავშირებით.ამჟამად კიევსა და ვარშავას შორის ურთიერთობა დაიძაბა პოლონელი ფერმერებისა და გადამზიდავების მიერ სასაზღვრო გამშვები პუნქტების ბლოკირების გამო.

1709119404

საქართველო მეთევზეობის სუბსიდირების შეთანხმებასთან მიერთების საკითხს გ...

ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ საქართველო ასევე პოზიტიურად განიხილავს მეთევზეობის სუბსიდირების შეთანხმებასთან მიერთების საკითხს, თუმცა დეტალებზე საუბარი არ არის.გენადი არველაძის განცხადებით, WTO-ს წევრ ქვეყნებს საშუალება ეძლევათ, განიხილონ არსებული სავაჭრო-ეკონომიკური გამოწვევები და ეძიონ მათი გადაჭრის გზები.ამასთან, მინისტერიალის ფარგლებში, საქართველო მიუერთდა დეკლარაციას ინვესტიციების წახალისებისა და განვითარების შესახებ შეთანხმების თაობაზე."აღნიშნული შეთანხმება ხელს შეუწყობს წევრ ქვეყნებს შორის საინვესტიციო ღონისძიებებთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამჭვირვალობას და ინვესტორთა საქმიანობისთვის ადმინისტრაციული ბარიერების გამარტივებას. ჩვენ ასევე გამოვეცით მომსახურების სფეროში შიდა რეგულირების შესახებ შეთანხმებასთან დაკავშირებული კორიგენდუმი.ეს შეთანხმება უზრუნველყოფს მომსახურების სექტორში გამჭვირვალობის ამაღლებას და ბიუროკრატიული ბარიერების მნიშვნელოვნად შემცირებას.აღსანიშნავია, რომ გამჭვირვალობის თვალსაზრისით ორივე მიმართულებით, როგორც ინვესტიციების, ისე მომსახურებით ვაჭრობის კუთხით საქართველომ მნიშვნელოვანი რეფორმები გაატარა და ამ მხრივ, არა მხოლოდ ფართო რეგიონის, ასევე მსოფლიო მასშტაბით ლიდერ ქვეყნებს შორისაა“ - აღნიშნა გენადი არველაძემ.

1709118180