ყაზახეთის ხელისუფლება ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის გარეთ მყოფი ქვეყნის ტერიტორიიდან ნავთობპროდუქტების გარკვეული სახეობების ექსპორტზე აკრძალვას აწესებს.

ყაზახეთის ენერგეტიკის მინისტრის ბრძანების თანახმად, აკრძალვა ძალაში იქნება მიმდინარე წლის 8 აპრილიდან 2024 წლის 31 დეკემბრამდე.

აკრძალული ან შეზღუდული ექსპორტისთვის ნავთობპროდუქტების სიაში შედის:

- მსუბუქი დისტილატები (ბენზინი);

- თვითმფრინავის საწვავი;

- დიზელის საწვავი;

გაზის ზეთები (იაფფასიანი დიზელის საწვავის ერთ-ერთი სახეობა);

- ნავთობის ბიტუმი.

ამის შესახებ გამოცემა Asiaplus წერს.

ასეთი გადაწყვეტილების მიღების მიზეზები ყაზახეთის რესპუბლიკის ენერგეტიკის სამინისტროს შეტყობინებაში მითითებული არ არის.

მიმდინარე წლის თებერვლის დასაწყისში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ყაზახეთის მთავრობამ დააწესა ოთხ თვიანი აკრძალვა ყველაზე პოპულარული ტიპის ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტის ყველა მეთოდით ექსპორტზე.

შემდეგ ითქვა, ბენზინის, დიზელის საწვავისა და ნავთობპროდუქტების გარკვეული სახეობების ექსპორტის აკრძალვის შესახებ - გარდა საპოხი ზეთების, თხევადი საწვავის, საავიაციო საწვავის კვლევითი სამუშაოებისთვის, აგრეთვე ავტომობილის მწარმოებლის მიერ მოწოდებული გაზის ავზებში ექსპორტზე. 

მანამდე, მიმდინარე წლის იანვრის ბოლოს, ყაზახეთის ხელისუფლებამ აღნიშნული პროდუქციის საავტომობილო გზით ექსპორტის აკრძალვა ექვსი თვით გაახანგრძლივა. ეს დაკავშირებული იყო შიდა ბაზრის საწვავ-საპოხი მასალებით უზრუნველყოფის საკითხებთან.

ასეთი ნავთობპროდუქტების საავტომობილო გზით ექსპორტის პირველადი აკრძალვა გასული წლის 12 ივლისს დაწესდა.

სანდრო პირველი