პროკრედიტ ბანკი ანაბრების აქციას აცხადებს. აქცია ვრცელდება უცხოურ ვალუტაში გახსნილ ანაბრებზე და ძალაშია 30 ივნისის ჩათვლით. პროკრედიტ ბანკის ანაბარი განსაკუთრებით მაღალი საპროცენტო განაკვეთით გამოირჩევა, თუმცა, აქციის ფარგლებში, მომხმარებელს შეუძლია კიდევ უფრო მეტად გაზრდილი სარგებელი მიიღოს უცხოურ ვალუტაში გახსნილ ანაბრებზე. აქციის პირობების გათვალისწინებით, მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა, რომ გაიუმჯობესოს ნებისმიერი სხვა ბანკის შეთავაზება, ან მის არსებულ ანაბარზე მოქმედი პირობები და პროკრედიტ ბანკში ახალ გახსნილ ანაბრებზე დამატებით მიიღოს +1%-მდე სარგებელი.

შედეგად, მომხმარებელს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ გაზარდოს ანაბრის სარგებელი, გადმოიტანოს ანაბარი პროკრედიტ ბანკში და შედეგად გაიუმჯობესოს მისი არსებული ანაბრის პირობები, ან მიიღოს უკეთესი შეთავაზება, ვიდრე სხვაგან.

აქციით სარგებლობა საკმაოდ მარტივია: მომხმარებელს შეუძლია, რომ შეავსოს განაცხადი და დატოვს თავისი საკონტაქტო მობილური ტელეფონის ნომერი და ბანკის მრჩეველი მას დაუკავშირდება ინდივიუალური შეთავაზებით. მომხმარებელს ასევე შეუძლია დაუკავშირდეს პროკრედიტ ბანკის კონტაქტ ცენტრს ნომერზე (+995 32) 220 2222.

რაც შეეხება ანაბრის გახსნას, მომხმარებელს დისტანციურად, ნებისმიერი ქვეყნიდან შეუძლია გახსნას ანაბარი.

იჩქარეთ, არ გაუშვათ შანსი ისარგებლოთ აქციის პირობებით და გახსნათ ანაბარი პროკრედიტ ბანკში განსაკუთრებით მაღალი პროცენტით.