ელექტროენერგეტიკის სექტორში, ევროპის 38 ქვეყანას შორის, ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი საყოფაცხოვრებო ტარიფი საქართველოშია. საქართველოზე დაბალი საყოფაცხოვრებო ტარიფი მხოლოდ აზერბაიჯანს აქვს. ამის შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისია აქვეყნებს.

საყოფაცხოვრებო ტარიფები ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში (გადასახადების ჩათვლით):