საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, რუსულმა კომპანიებმა 2022 წელს თითქმის 161 მილიონი დოლარის ქართული ღვინო, ანუ 73 128 ტონა შეისყიდეს.

რუსეთის ფედერაცია, ისევე როგორც გასულ წლებში, ქართული ღვინის მთავარი მყიდველი იყო. ამასთან, რუსეთის ფედერაციის წილმა ქართული ღვინის მყიდველებს შორის ქვეყნიდან ღვინის ექსპორტის მთლიანი მოცულობის 63,7% შეადგინა 2021 წლის 54,6%-ის წინააღმდეგ.

მეორე ადგილზეა პოლონეთი - $14,5 მილიონი, 6706 ტონა. მას მოსდევს უკრაინა, რომელმაც 2021 წელთან შედარებით მეორე ადგილი დაკარგა პოლონეთთან - $13,5 მილიონი, 6446 ტონა.

ქართული ღვინის მყიდველების ათეულში ასევე შედის ჩინეთი ($12,5 მილიონი), ყაზახეთი ($10 მილიონი), ბელორუსია ($7,5 მილიონი), აშშ ($5,2 მილიონი), ლატვია ($4,3 მილიონი), გერმანია ($3,2 მილიონი) და ლიტვა ($3,2 მილიონი). $2,1 მილიონი).

2022 წელს საქართველომ 106 693 ტონა ღვინო გაიტანა. ამ პროდუქტების ჯამურმა ღირებულებამ 252 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 5%-ით მეტია 2021 წელთან შედარებით.

ღვინო მუდმივად იკავებს წამყვან პოზიციას ქართული საექსპორტო პროდუქციის სიაში. 2022 წელს ღვინომ მე-5 ადგილი დაიკავა, მისი წილი მთლიან ექსპორტში 4,5% იყო.

სანდრო პირველი