Home » Tag Archives: სადაზღვევო კომპანიები

Tag Archives: სადაზღვევო კომპანიები

ბანკებთან აფილირებული სადაზღვევო კომპანიები ბაზარს „ყლაპავენ“

ბანკებთან აფილირებული სადაზღვევო კომპანიები ბაზარს „ყლაპავენ“

რა თანხებს კარგავს სადაზღვევო სექტორი გაჭედილი კანონის გამო 2019 წლის მონაცემებით საქართველოში 17 სადაზღვევო კომპანიაა რეგისტრირებული. მათგან 16 კომპანია, დაზღვევის სრულ სპექტრს მოიცავს. ანუ, ფლობენ როგორც სიცოცხლის დაზღვევის, ისე სხვა ტიპის დაზღვევის ლიცენზიას. მხოლოდ ერთი კომპანია არის ორიენტირებული ნახევარ სპექტრზე და ის მომხმარებელს მხოლოდ არასიცოცხლის დაზღვევას სთავაზობს. თუმცა, საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ბაზარზე წილების მიხედვით, თუ მოზიდული პრემიების ოდენობით, ბაზრის ...

Read More »

საქართველოში სადაზღვევო ბიზნესის აღმავლობის ხანა იწყება

საქართველოში სადაზღვევო ბიზნესის აღმავლობის ხანა იწყება

ტრანზიტულ ავტოტრანსპორტზე მესამე პირის მიმართ სავალდებულო დაზღვევის ამოქმედებამ შედეგად სექტორის წმინდა მოგების გაორმაგება მოიტანა 2018 წელი საქართველოს სადაზღვევო სექტორისთვის გარდამტეხ წლად შეიძლება შეფასდეს. მარტიდან ამოქმედებულმა სავალდებულო დაზღვევის სახეობამ, საუბარია ტრანზიტულ ავტოტრანსპორტზე მესამე პირის მიმართ შემოღებულ სავალდებულო დაზღვევაზე, როგორც მოსალოდნელი იყო, კარგად იმუშავა. ყველაფერი ფასდება შედეგით. შედეგი გამოიხატება რიცხვებით. რიცხვები, საკუთრივ სახმელეთო ტრანსპორტის დაზღვევასთან დაკავშირებული სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევასთან მიმართებით (რომელიც შეიცავს ...

Read More »

სადაზღვევო კომპანიების მიერ გამომუშავებულმა პრემიამ 413.1 მლნ ლარი შეადგინა

სადაზღვევო კომპანიების მიერ გამომუშავებულმა პრემიამ 413.1 მლნ ლარი შეადგინა

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით გასულ წელს სადაზღვეო კომპანიების მიერ გამომუშავებულმა პრემიამ 413 100 000 ლარი შეადგინა. გამომუშავებული პრემიის 43.4%- ჯამრთელობის დაზღვევაზე მოდის, 17.7%- ქონების, 15.5%- სახმელეთო სანტრასპორტო საშუალებათა დაზღვევაზე, 7%- სიცოცხლის ხოლო, დანარჩენი 16.4%- უბედური შემთხვევისა და სხვა სახის დაზღვევაზე ნაწილდება. ამასთან საქსტატის ცნობით 2017 წელს სადაზღვეო კომპანიების მიერ დამდგარი სადაზღვეო ზარალი 251 000 000 ლარით განისაზღვრა, რომლის ყველაზე მეტი ...

Read More »

„სამოქალაქო პასუხისმგებლობის კანონმა რომ იმუშაოს, აღსრულების მექანიზმი უნდა არსებობდეს“

„სამოქალაქო პასუხისმგებლობის კანონმა რომ იმუშაოს, აღსრულების მექანიზმი უნდა არსებობდეს“

გასულ წელს მომხდარი მასშტაბური ხანძრების შედეგად, ხელისუფლებამ შეიმუშავა კანონპროექტი მასობრივი თავშეყრის ადგილებში ბიზნესმფლობლეთათვის  სავალდებულო სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის შესახებ, რომელიც ძალაში რამდენიმე თვის წინ შევიდა. კერძო სადაზღვევო სექტორი საერთაშორისო გადამზღვევ კომპანიებთან ერთად აქტიურადაა ჩრთული, თუმცა ამჯერად ყველაზე დიდ პრობლემას კანონის აღსრულება წარმოადგენს. თემასთან დაკავშირებით, ტელეკომპანია „იბერიას“ გადაცემა „ბიზნესკოდში“ ჯიპიაი ჰოლდინგი კორპორაციული კომუნიკაციების დირექტორმა თინათინ სტამბოლისვილმა ისაუბრა. „ჩვენს, სადაზღვევო კომპანიებს, დიდი რისკი ...

Read More »

ვინ სარგებლობს დაზღვევით საქართველოში?

ACT- ის მიერ ჩატარებული 2018 წლის კვლევის შედეგები   მიმდინარე წელს მარკეტინგული და სოციოლოგიური კვლევის ორგანიზაციამ  ACT-მ ჩაატარა კვლევა, რომლის მიზანი სადაზღვევო კომპანიების ცნობადობისა და ნდობის პარამეტრების შესწავლა იყო. დაზღვევის მომხმარებელთა დემოგრაფიული გადანაწლიება შემდეგნაირად გამოიყურება: გამოკითხულთა შორის დაზღვეულთა შორის ნახევარზე მეტი (53%) ქალია, ხოლო საშუალო ასაკი ორივე სქესისთვის,  25-დან 34 წელია (35%). ამ ასაკობრივი ჯგუფის დაზღვევის მომხმარებელი ძირითადად ჯანმრთელობის დაზღვევით ...

Read More »

სადაზღვევო ინდუსტრიის მოგება 2015 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა

სადაზღვევო ინდუსტრიის მოგება 2015 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა

სადაზღვევო ინდუსტრიამ 2015 წელი მხოლოდ 2,625 მლნ ლარის მოგებით დაასრულა, მაშინ როდესაც 2014 წელი კომპანიებმა 40,3 მლნ ლარის მოგებით დახურეს, ამავდროულად აღსანიშნავია, რომ ინდუსტრიამ 2015 წლის პირველი ნახევარი წამგებიანი იყო. ბაზარზე საანგარიშო პერიოდისთვის 14 სადაზღვევო კოიმპანია იყო წარმოდგენილი. მათ შულ არასიცოცხლის დაზღვევიდან სადაზღვევო ბიზნესმა თითქმის 54,2 მლნ ლარის წმინდა მოგება მიიღო,  სიცოცხლის დაზღვევიდან კი, 14,8 მლნ. სულ სადაზღვევო საქმიანობიდან მიღებული მოგება 69 მლნ ლარია. ...

Read More »