ირინა მილორავა

„რეფორმის მთავარი წარმატება იქნება, თუ ჩვენ მივიღებთ სამართლიან საბაზრო ფასს“ – ირინა მილორავა