Home » საზოგადოება » გიორგი ცუცქირიძე: ადგილობრივი ექსპორტის ზრდის დადებითი ტენდენცია მთავრობის სწორ ანტიკრიზისულ მენეჯმენტსა და ეკონომიკის სტიმულირების გათვლილ სტრატეგიაზე მიუთითებს

გიორგი ცუცქირიძე: ადგილობრივი ექსპორტის ზრდის დადებითი ტენდენცია მთავრობის სწორ ანტიკრიზისულ მენეჯმენტსა და ეკონომიკის სტიმულირების გათვლილ სტრატეგიაზე მიუთითებს

საქსტატის წინასწარი მონაცემებით, 2020 წელს საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობამ 3 342.1 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 12.0 პროცენტით ნაკლებია გასული წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ნიშანდობლივია, რომ ექსპორტის სტრუქტურაში ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე (როდესაც საქართველოს ტერიტორიაზე შემოტანილი უცხოური საქონელი გატანილია საქართველოს ტერიტორიის გარეთ) ადგილობრივი ექსპორტი, მთლიანი ექსპორტის 72.0 პროცენტს შეადგენს და, რაც მთავარია, ბოლო წლებში მზარდ ტენდენციას აჩვენებს, ხოლო წინა, 2019 წელთან შედარებით 3.5 პროცენტით გაიზარდა და 2 406.9 მლნ. აშშ დოლარს გაუტოლდა.

ეკონომიკის ექსპერტის, გიორგი ცუცქირიძის განცხადებით, ამ მაჩვენებლიდან ჩანს, რომ ექსპორტის მოცულობის შემცირება რეექსპორტის კლების შედეგია და ისედაც იყო მოსალოდნელი გლობალური პანდემიის შედეგად საექსპორტო ბაზრებზე მიწოდებისა და მოთხოვნის ჯაჭვების წყვეტის გამო, რაც, გლობალური ეკონომიკის რეცესიის ფონზე, ექსპორტის 7 %-იანი ვარდნისა და საქართველოს ეკონომიკის სავარაუდო 5 %-ით შემცირებით არის გამოწვეული.

გიორგი ცუცქირიძის განცხადებით, ექსპორტის სტრუქტურაში ადგილობრივი ექსპორტის ზრდა არის ძალზე მნიშვნელოვანი, რადგან, რეექსპორტისაგან განსხვავებით, მნიშვნელოვნად ამცირებს საგარეო ვაჭრობის რისკებს და, ზოგადად, საგარეო მოწყვლადობასაც.

„ადგილობრივი ექსპორტის ზრდის კიდევ ერთი მახასიათებელი მისი დივერსიფიკაციაა როგორც ქვეყნების, ასევე, სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით. თვალსაჩინოებისთვის, საექსპორტო ნომენკლატურაში რამდენიმეწლიანი კლების ტენდენციის შემდეგ, რაც დიდწილად ფაროსანას ფაქტორს უკავშირდებოდა, თითქმის 45-პროცენტიანი ზრდა (+43.4%) აჩვენა თხილის ექსპორტმა. ეს ფაქტორი კი იმ თვალსაზრისითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველო ამ სასაქონლო ჯგუფის მიხედვით, რომელსაც ზრდის მაღალი პერსპექტივა გააჩნია, მზარდი საგარეო მოთხოვნის გამო, თურქეთის შემდეგ რეგიონულ მოთამაშედაც ყალიბდება, რაც თხილზე ფასწარმოქმნასაც განსაზღვრავს. თუნდაც თხილის ექსპორტის ზრდა მიუთითებს ფაროსანასთან ბრძოლის წარმატებულ სამთავრობო პოლიტიკაზე, რასაც ემატება თანადაფინანსების სახელმწიფო აგროპროგრამები, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს მეშვეობით ახორციელებს ,,აწარმოე საქართველოს,, გაზრდილ კომპონენტებთან ერთიან სტრატეგიაში.

მაკროეკონომიკური მდგრადობის თვალსაზრისით, ასევე, უნდა გამოიყოს ადგილობრივი ექსპორტის თანაფარდობის ზრდა ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით, რაც 14.3 პროცენტია და 2019 წლის მაჩვენებელზე 1.0 პროცენტული პუნქტით მეტია. ეს თანაფარდობა კი იმ თვალსაზრისითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ არა მხოლოდ აღემატება საშუალო მსოფლიო მაჩვენებელს, არამედ აჩვენებს იმ პერსპექტივასაც, რომელიც ადგილობრივი ექსპორტის კიდევ უფრო მეტი დივერსიფიკაციით შეგვიძლია, მივიღოთ უკვე უახლოეს წლებში”, – განაცხადა ექსპერტმა.

გიორგი ცუცქირიძის განცხადებით, ადგილობრივი ექსპორტის ზრდის დადებითი ტენდენცია, მიუხედავად შემცირების გლობალური ტრენდისა, საქართველოს მთავრობის სწორ ანტიკრიზისულ მენეჯმენტსა და ეკონომიკის სტიმულირების გათვლილ სტრატეგიაზე მიუთითებს, ხოლო საერთაშორისო ხელშეკრულებები, რომელიც, თუნდაც, ბოლო პერიოდში გაფორმდა, ქვეყნის სერიოზულ საგარეო მხარდაჭერას უზრუნველყოფს, როგორც უსაფრთხოების, ისე საინვესტიციო ნაკადების ზრდის და, შესაბამისად, იმპორტის ექსპორტით ჩანაცვლებისათვის, რაც, გაზრდილ შემოსავლებთან ერთად, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისა და ცხოვრების დონის ზრდის წინაპირობა გახლავთ.

Share