Home » ახალი ამბები » „ელმავალმშენებელში“ 8Е1А ელმავალის პროექტის პრეზენტაცია გაიმართება
„ელმავალმშენებელში“ 8Е1А ელმავალის პროექტის პრეზენტაცია გაიმართება

„ელმავალმშენებელში“ 8Е1А ელმავალის პროექტის პრეზენტაცია გაიმართება

20 ოქტომბერს, 11:00 საათზე, თბილისის ელმავალმშენებელ ქარხანაში (მის: დ. გურამიშვილის #84) გაიმართება ასინქრონული წევის ძრავების მქონე მუდმივი დენის სატვირთო 8Е1А ელმავალის  პროექტის  პრეზენტაცია. აღნიშნულ პროექტში სს ელმავალმშენებელთან ერთად ძირითად შემსრულებელს წარმოადგენს ჩეხური კომპანია „შკოდა ელექტრიკი“.  კომპანიებს შორისშედგა  შეთანხმება და დამტკიცდა ტექნიკური დავალება ელმავლის დამზადებაზე. 

პრეზენტაციაში მონაწილეობას მიიღებენ და სიტყვით გამოვლენ:

  • დავით გორგოძე,სს „ელმავალმშენებელის“ წარმოების დირექტორი;
  • ნიკოლოზ მანჯავიძე, სს „ელმავალმშენებელის“ გენერალური კონსტრუქტორი;
  • მამუკა ხიზანიშვილი, სს „ელმავალმშენებელის“კომერციული სამსახურის უფროსი;
  • ლადისლავ სობოტკა , „შკოდა ელექტრიკის“ ტექნიკური განვითარების დირექტორი;

ღონისძიებაზე ასევე მოწვეულნი არიანსაქართველოს ვიცე პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი,ჩეხეთის ელჩი საქართველოში თომაშპერნიკი,მისიის ხელმძღვანელის მოადგილეირი პრეცლიკ,ნაძლადევის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზაზა გაბუნია, ბიზნეს ომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაძნელაშვილ, სს „საქართველოს რკინიგზის“ “საქართველოს რკინიგზის” საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსიდაჩი ცაგურია, მედიის წარმომადგენლები  და სხვები.

დღეისათვის, დასრულებულიაასინქრონულიწევისამძრავიანი8Е1А რვაღერძიანი მაგისტრალური ელმავლის საპროექტო და საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის შემუშავებარომელიც განკუთვნილია სატვირთო მატარებლების 3 ათასი ვოლტის ძაბვის და 1520 მმ ლიანდის  სიფართის ელექტროფიცირებულ ხაზებზე სატარებლად .ელმავალსგააჩნიამაღალიწევისძალადა 120 კმ/სთსაკონსტრუქციოსიჩქარე.8Е1А შემუშავებისპროცესში, სპეციალისტებიხელ მძღვანელობდნენშემდე გიპრინციპებითთანამედროვე გადაწყვეტილებები ლოკომოტივის მშენებლობაში ;უსაფრთხოების დონის ამაღლებატექნიკური მომსახურების და შეკეთების გამარტივებასაექსპლუატაციო ხარჯების შემცირება.

ელმავალ 8E1A პროექტში შკოდაელექტრიკისს ელმავალმშენებელთან ერთად წარმოადგენს ძირითად შემსრულებელს. შკოდა ელექტრიკი 8E1A ელმავლისთვისმიაწოდებსწევისძრავებს, წევის გარდაქმნელებს, საკუთარი მოხმარების ამძრავების წრედების კვების კარადას, სწრაფ მოქმედი ამომრთველის კარადას, ფილტრის დროსელების და საკუთარი მოხმარების ამძრავების ტრანსფორმატორების კომპლექტს, სამუხრუჭე რეზისტორებს გამაგრილებელი ვენტილატორით, წევის ძრავის გაგრილებისთვის განკუთვნილ ვენტილატორის აგრეგატებს, გამაგრილებელ კოშკს, კომპლექსურ მიკრო პროცესორულ მართვის სისტემას და მონიტორს.

პროექტის პრეზენტაციის ფარგლებში  გაიმართება მედიატური. მედიისწარმომადგენლები დაათვალიერებენ ქარხნის საამქროებს, მათ შორის, ამწყობ საამქროს, სადაც ხორციელდება მაგისტრალური ელმავლების აწყობა და გამოცდა, ელეტროსამანქანო საამქროს, სადაც მიმდინარეობს წევის ძრავებისა და დამხმარე მანქანების დამზადების სრული საწარმოო ციკლი, აპარატებისა და კოჭების საამქროს, რომლიც განკუთვნილია ყველა ელექტრული აპარატების აწყობა-გამოცდისთვის, ასევე მეტალოკონსტრუქციის, ტვიფრებისა და ძრების სააქმროებს, სამრეწველო ელმავლების სააქმროს, სადაც ეკ14, 1კ15 ელმავლების და მათი კავნძების სრული აწყობა-გამოცდა, ურიკების საამქროს და სხვა.  ტურის მონაწილეები ასევე მოინახულებენ ახალი ასინქრონული წევის ძრავების მქონე მუდმივი დენის სატვირთო 8Е1А ელმავალის  კონსტრუქციას.

თბილისის ელმავალმშენებელი ქარხანა ერთ-ერთი მდიდარი ისტორიის და ტრადიციების საწარმოა საქართველოში, რომელიც მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში დაარსდა, როგორც ლოკომოტივშემკეთებელი. პირველი ელმავალი მან 1957 წელს გამოუშვა. ელმავალმშენებელი ქარხანა საკავშირო შეკვეთებზე მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, მისი წარმადობა მნიშვნელოვნად შემცირდა, მაგრამ შეკვეთებმა ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან, ძირითადად კი, უკრაინიდან, საშუალება მისცა, შეენარჩუნებინა საწარმოო ბაზა და კვალიფიციური მუშახელი. დღემდე  სულ გამოშვებულია 4500-ზე მეტი ერთეული ელმავალი და 400 ერთეულზე მეტი სამრეწველო კოქსმქრობი ელმავალი, რომლებიც წარმატებით გადიან ექპსლუატაციას  რუსეთისა და პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში, კერძოდ,  უკრაინის, ყაზახეთის, პოლონეთის, სლოვაკეთის, ჩინეთის, პაკისტანის, ირანის, ინდოეთის, ბულგარეთის, ფინეთის, ეგვიპტეს, ალჟირის და მსოფლიოს სხვა ქვეყნების სივრცეში.  საწარმოს პოლიტიკა ხარისხის გაუმჯობესების დარგში წარმოადგენს ქარხნის მენეჯმენტის მნიშვნელოვან  ფუნქციას.  ხორციელდება ელმავლებისა და მისი სათადარიგო ნაწილების წარმოების ყველა ეტაპის უმკაცრესი კონტროლი. ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ეფექტური ფუნქციონირების შედეგად, რომელიც სერტიფიცირებულია ISO 9001:2008 მოთოხვნების შესაბამისად, ხორციელდება საწარმოს საქმიანობის მუდმივი გაუმჯობესება.დღეისათვის სს „ელმავალმშენებელი“ წარმოადგენს თანამედროვე, დინამიურად განვითარებად საწარმოს, რომელსაც გააჩნია მძლავრი საწარმოო პლატფორმა, რაც უზრუნველყოფს ელმავლების წარმოებას და შეკეთებას დამკვეთების მოთხოვნების სრული შესაბამისობით.

 

„შკოდაელექტრიკი“შედისშკოდატრანსპორტეიშენისჯგუფში, რომელიცწარმოადგენსმსოფლიობრენდს. მისიპროდუქციამიეწოდებამსოფლიოს 50-დექვეყანას. შკოდაელექტრიკსდიდიგამოცდილებააქვსწევისინვენტორების, წევისძრავებისდადამხმარედანადგარებისინვენტორებისდაპროექტებასადაწარმოებაშირომლებიცგანკუთვნილიაელმავლებისათვის, ტრამვაისათვის, მეტროპოლიტენისათვის, ტროლეიბუსებისთვის, ელექტროავტობუსებისთვის, შახტისადასხვასპეციალურიმანქანებისთვის. მისიისტორიაიწყება 1901 წლიდან. შკოდაელექ ტრიკისპროდუქციისმომხმარე ბლებიარიანის ეთიკომპანიები, როგორიცაა ალსტომი, ჰიუნდაიროტემი, ბომბარდიე, ჩინეთისკომპანიები CNR და CSR, კატერპილარ ტერექსი და სხვშკოდა ელექტრიკის პროდუქცია სრულიად პასუხობს საიმედოობის სტანდარტებს მთელი მისი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში, რაც მომხმარებლებისთვის ინტერესსწარმოადენს.აქვსსერტიფიკატები:ISO 9001 ხარისხისსერტიფიკატი, ISO 14001 გარემოს, ISO 18001 მუშაობისუსაფრთხოება, IRIS სერტიფიკატიDIN EN 15085-2 შედუღების სამუშაოები განხორციელებული ძირითადი პროექტებია: ელმავალი E68000 თურქეთისრკინიგზებისთვის, ელმავალი NIM 109E3   გერამანიისრკინიგზებისთვის, ელექტრომატარებელი EMU 7Ev ჩეხეთისრკინგზებისთვის, მეტროს ვაგონები ჩინეთის მეტროპოლიტენისთვის, ტრამვაი და ტროლეიბუსები.

Share