სვის კაპიტალს შემოსავალი 56%-ით გაეზარდა – მოგება ₾ 9.5 მილიონს შეადგენს

0
192

სვის კაპიტალს III კვარტალში ლომბარდით შემოსავალი 56%-ით გაეზარდა. მომატებულია სამომხმარებლო დაკრედიტებიდან მიღებული შემოსავლებიც. 26  მლნ ლარამდე  (L/Y – 16.6; +56.6%Q.Q) ,

მთლიანად სასესხო შემოსავლები, კვარტალში, ₾ 12 მლნ-ით  გაზრდილია

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია იპოთეკას, ავტოსესხს, ავტოლომბარდს, ოქროს სალომბარდე სესხებს გასცემს.  ძირითადად სამომხმარებლო კრედიტებს.

ავტოსესხი (თვიური განაკვეთი 2.9%-3,5%)  6 წლამდე ვადით, უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხი კი 10 წლამდე ვადით გაიცემა, 18.5%-დან (ეფექტური 22%)

სვის კაპიტალი Q3/2022 H1/2022
აქტივები 172 163
სესხები 159 152
სა%ოშემოსავალი** 32 20.5
მ.შ. სამომხ. სესხებიდან 26 16.6
მ.შ. ლომბარდიდან 4.99  3.2
წმინდა მოგება 9.5 6.05

წყარო: მისო (მლნ ₾)

**  ფიზიკური პირების დაკრედიტებიდან მიღებული საპროცენტო შემოსავლები

წყარო: GBC.GE