მაისში რუსეთის ბიუჯეტმა ნავთობისა და გაზიდან დამატებით 263,7 მილიარდი რუბლი მიიღო

0
12

რუსეთის ფედერაციის ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2022 წლის მაისის ბოლოს, ფაქტობრივად მიღებულმა შემოსავლებმა ნავთობისა და გაზისგან, გადააჭარბა მოსალოდნელ შემოსავალს 263,7 მილიარდი რუბლით.

2022 წლისთვის საბიუჯეტო წესების გარკვეული დებულებების შეჩერების გამო, რომელიც დაკავშირებულია ფედერალური ბიუჯეტის ნავთობისა და გაზის დამატებითი შემოსავლების გამოყენებასთან დაკავშირებით, ამ თანხების ხარჯზე უცხოური ვალუტისა და ოქროს შესყიდვა არ განხორციელდება.