“კრედოს” საკომისიოებიდან შემოსავლები ეზრდება

0
10

საბანკო სექტორს საკომისიოებიდან შემოსავლები გაეზარდა. საქართველოს ბანკს 37%-ით, თიბისის 35%-ით კრედოს კი 33%-ით.

კოეფიციენტი რამდენიმე ბანკს გაუუარესდა, მათ შორის უმსხვილეს გერმანული ჯგუფის ბანკს, რომელსაც მომსახურებიდან უფრო ნაკლები მიიღო ვიდრე დახარჯა, 1.1 მლნ -ით იზარალა. 1.4 მლნ ლარის ზარალი მიადგა “ქართუს”.

ბანკი საკომისიოს სხვადასხვა სერვისიდან იღებს, მათ შორის სესხის, ანგარიშის მომსახურებიდან ასევე სავალუტო ოპერაციებიდან.

ყველაზე მზარდი ამონაგები კვლავ “კრედოს” აქვს. ყოფილი მისოს წილი 0.6 პპ-ით არის გაზრდილი.

ბანკი 01.05./2022 Q1/2022
თიბისი ბანკი 77,661 58,2
საქართველოს ბანკი 66,029 47,6
ლიბერთი ბანკი 5,781 4,26
ბაზისბანკი 1,366 0,8
კრედო 24,575 18,7
პროკრედიტ ბანკი -1,143 -0.9

წყარო: კომერციული ბანკები (რიგითობა აქტივების მიხედვით)

business-partner.ge