„კირნათი ჰესის“ არეალში მიწები ექსპროპრიაციის წესით 34 მესაკუთრეს ჩამოერთმევა

0
70
„კირნათი ჰესის“ არეალში მიწები ექსპროპრიაციის წესით 34 მესაკუთრეს ჩამოერთმევა

აჭარაში, „კირნათი ჰესის“ არეალში მიწები ექსპროპრიაციის წესით 34 მესაკუთრეს ჩამოერთმევა. შესაბამისი ბრძანება საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ გამოსცა.

როგორც დოკუმენტშია აღნიშნული, ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მოლაპარაკების წარმოების მიუხედავად, უძრავი ქონების ნებაყოფლობით გამოსყიდვასთან დაკავშირებით შეთანხმება ვერ იქნა მიღწეული.

ამასთან, სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ „კირნათი ჰესის“ ექსპლუატაციაში გასაშვებად აუცილებელია პროექტის არეალში მოქცეული მიწების გამოსყიდვა.

ბრძანებაშივე მითითებულია, რომ სახელმწიფოსაგან, ასევე კერძო მესაკუთრეებისაგან უკვე შესყიდულია დაახლოებით 233 მიწის ნაკვეთი.

„კირნათი ჰესის“ მფლობელია შპს „აჭარ ენერჯი 2007“. სადგურის სიმძლავრე 51.3 მეგავატია.

ამასთან, ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის (ესკო) მონაცემებით, ჰესი უკვე ოპერირებს და 2019 წლის იანვარ-ოქტომბერში 76 მილიონი კვტ.სთ ელექტროენერგია გამოიმუშავა.

1tv.ge