11 სამშენებლო კომპანიას სამუშაო პროცესი შეუჩერდა, 14 კი 310 000 ლარით დაჯარიმდა

0
33
11 სამშენებლო კომპანიას სამუშაო პროცესი შეუჩერდა, 14 კი 310 000 ლარით დაჯარიმდა

სამშენებლო კომპანიებში დარღვევებია, ობიექტებზე არ არის  შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტის გამართული სისტემა.

სამშენებლო ობიექტებზე ერთობლივი მონიტორინგის ჯგუფებმა ინსპექტირება 4 დღის განმავლობაში 29 კომპანია შეამოწმა, ყველა ობიექტზე გამოვლინდა შეუსაბამობები, დარღვევების გამოსასწორებლად კომპანიებს განესაზღვრათ 7-დან 14 დღემდე ვადა, 9 ობიექტს შეუჩერდა სამუშაო პროცესი, 14-ს  დაეკისრა 310 000  ლარის ჯარიმა.

შემოწმებული კომპანიებია:

 1. შპს  ,,ჯითი გრუპი ნუცუბიძე“
 2. შპს ,,კარკასი“
 3. შპს ,,პიენო“
 4. შპს ,,ანრი 2016“
 5. შპს ,,ანი“
 6. შპს ,,ლიდერ გრუპი“
 7. შპს ,,ჰილს დეველოპმენტი“
 8. შპს ,,რეგიალი“
 9. შპს  ,,გაბ ჯორჯია”
 10. შპს  ,,პეტრა“
 11. შპს,, მაქრო ქონსტრაქშენ“
 12. შპს ,, ახალი სკოლა“
 13. შპს ,,კონსოლი“
 14. შპს ,,ლეველი“
 15. შპს  ,,ცერერა“
 16. შპს ,,კომპაქტ დეველოპმენტი+“
 17. ამხანაგობა გერგეთი 2019
 18. ამხანაგობა ამქარი
 19. ამხანაგობა  ,,იმედი ჰაუსი”
 20. შპს  ,,ეკო დეველოპმენტი“
 21. შპს ,,ალუ“
 22. შპს ,,ისანი”
 23. შპს ,,მ2 მთაწმინდაზე“
 24. შპს ,,მანუ“
 25. შპს ,,ვესტ საიდ“
 26. შპს ,,ნიუ ჰორიზონ“
 27. შპს ,,5მ ინშაათ“
 28. შპს ,,ნინო“
 29. შპს ,,ხალედ ალრაჯჰი ჰოლდინგ კომპანი“

სულ ინსპექტირების ფარგლებში 117 ობიექტია შემოშმებული.

GBC