ბსუ-ს უნივერსიტეტის სტუდენტებს უნივერსიტეტში თამბაქოს მოწევის შემთხვევაში სტუდენტის სტატუსი შეუჩრდებათ

0
24
ბსუ-ს უნივერსიტეტის სტუდენტებს უნივერსიტეტში თამბაქოს მოწევის შემთხვევაში სტუდენტის სტატუსი შეუჩრდებათ

ბათუმის რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს, პირველი მაისიდან, ძალაში შევიდა ბრძანება, რომელიც სტუდენტებსა და უნივერსიტეტში დასაქმებულ ყველა პირს თამბაქოს მოხმარებას უკრძალავს არა მარტო შენობაში, არამედ უნივერსიტეტის ეზოშიც. სამართალდარღვევის შემთხვევაში პირი დაჯარიმდება, სტუდენტს კი შეუწყდება სტატუსი.

„თამბაქოს მოწევა აკრძალულია ბსუ-ს კუთვნილ შენობა-ნაგებობებში და ტერიტორიაზე, მათ შორის ეზოში“, – ნათქვამია ბრძანებაში, რომელიც 30 აპრილს გამოიცა და დღეს ამოქმედდა.

ამავე ბრძანების მიხედვით, უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებულ ყველა შენობაში, მათ შორის დერეფნებში, მისაღებში, ეზოში და ყველა თვალსაჩინო ადგილზე, განთავსდება აკრძალვის აბრები და შესაბამისი წარწერები: „მოწევის აკრძალვისთვის დარეკეთ  116001, ზარი უფასოა“, რომლის უზრუნველყოფაც დაევალება უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის სამსახურს.

სტუდენტები, ლექტორ-მასწავლებლები, მოწვეული სპეციალისტები, მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამის მსმენელები და ყველა ის პირი, ვინც უნივერსიტეტში იმყოფება, ვალდებული არიან დაემორჩილონ ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას.

სამართალდარღვევის ჩადენის პირველი შემთხვევისას პირს გააფრთხილებენ. ოთხი თვის განმავლობაში იმავე პირის მიერ სამართალდარღვევის განმეორების შემთხვევაში პირი დაჯარიმდება 50 ლარით. წლის განმავლობაში ერთი და იმავე პირის მიერ  ბრძანების მესამედ დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში ჯარიმა 100 ლარია.

იმ შემთხვევაში, თუკი პირი წლის განმავლობაში ოთხჯერ დაარღვევს დადგენილ წესებს, ადმინისტრაცია მასთან შრომით ურთიერთობებს შეწყვეტს.

გაფრთხილებიდან ოთხი თვის განმავლობაში სამართალდარღვევის განმეორების შემთხვევაში სტუდენტს შეუჩერდება სტატუსი.

სამართალდარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმა უნივერსიტეტში დასაქმებულ პირს ხელფასიდან, ხოლო სტუდენტს სწავლის საფასურიდან ჩამოეჭრება.

სამართალდარღვევის ოქმს ადგენენ ბსუ-ს ფაკულტეტის დეკანები, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელები, დაცვის სამსახური.

ჯარიმა 20 ლარის ოდენობით დაეკისრება პირს სამართალდარღვევის ოთხი თვის მანძილზე განმეორების შემთხვევაში;

ჯარიმა 40 ლარი დაეკისრება პირს 20 ლარით დაჯარიმებიდან  ოთხი თვის მანძილზე კანონის დარღვევის შემთხვევაში;

გაფრთხილდება პირი 40 ლარით დაჯარიმებიდან ოთხი თვის განმავლობაში სამართალდარღვევის შემთხვევაში, ხოლო გაფრთხილებიდან ოთხი თვის განმავლობაში  სამართალდარღვევის შემთხვევაში სტუდენტს შეუჩერდება სტატუსი.

BATUMELEBI.GE