Bloomberg: სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი 3 მნიშვნელოვან ცვლილებაზე უნდა ფოკუსირდეს

0
14
Bloomberg: სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი 3 მნიშვნელოვან ცვლილებაზე უნდა ფოკუსირდეს
გასული კვირის ყოველწლიური ფორუმი გლობალური ეკონომიკის განვითარებას მიეძღვნა

ეკონომიკაში მიჩნეულია, რომ ფინანსური ცვლადები უფრო სწრაფად რეგულირდება ვიდრე რეალური და პოლიტიკური ცვლადები. წლევანდელი სამი მნიშვნელოვანი ცვლაც, რომელიც კრიტიკულია გლობალური ეკონომიკისა და ბაზრის გრძელვადიანი წარმატებისთვის სწორედ ამას ამტკიცებს.

პოლიტიკის შემქმნელები ამ ცვლილებებს გაზაფხულის შეხვედრებზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდში და მსოფლიო ბანკში განახორციელებენ.

პირველი ცვლა სააქციო კაპიტალს ეხება, რომელიც უფრო ხშირ და ორმხრივ მოძრაობაში შევიდა დიდი ხნის დაბალი ფეთქებადობის და ერთი შეხედვით უსასრულო საინვესტიციო მოგებების შემდეგ. საწყისი სირთულეების მიუხედავად ბაზარმა გაყიდვების სეგმენტში კარგად იმუშავა

კომპანიების საფონდო შეფასებები არ დავარდნილა, მაგრამ თებერვლის შემდეგ მათ არც დიდი ცვლილება განუცდიათ. სახაზინო სარგებლის მრუდის წინა გვერდის გადაფასებას, რომელსაც დიდი დისლოკაცია არ გამოუწვევია, თან ახლავს უფრო მეტად გადატვირთული საპროცენტო განაკვეთები გრძელვადიანობის გამო. ამავდროულად, სავალუტო ბაზარზე მოძრაობა შეჩერდა.

მეორე დიდი ცვლა – ცენტრალური ბანკების ბაზარში ჩართულობა და დომინანტური ეკონომიკური პოლიტიკის გადაადგილდება არატრადიციული მონეტარული ინსტრუმენტებიდან – ასევე კარგად მიმდინარეობს.

ფედერალური რეზერვი, რომელმაც უკვე განაკვეთები ექვსჯერ დაიპყრო, მოამზადა ბაზრები ამ წელს კიდევ ორი ზრდისთვის. მან ეს ეკონომიკური ზრდის შეუფერხებლად მოახიდნა. ასევე, არ ყოფილა უარყოფითი რეაქციები ფედერალური რეზერვის $4.5 ტრილიონიანი ბალანსის შემცირების გეგმის მიმართ. წინა ფინანსური ფეთქებადობის პერიოდებთან შედარებით, ფედერალურმა რეზერვმა და მისმა თანაკოლეგებმა თავი შეიკავეს ვერბალური ინტერვენციებისგან, რათა დაემშვიდობებინათ ინვესტორები.

მაგრამ ამ პოლიტიკური ცვლის ნამდვილი გამოცდა ჯერ კიდევ გასავლელია.

მნიშვნელოვანი ცენტრალური ბანკებისს ფედერალურ რეზერვთან შეერთება მონეტარული პოლიტიკის ნორმალიზაციისთვის. ეს მხოლოდ დროის საკითხია. ისინი დაიწყებენ ფართომასშტაბიანი აქტივების შეძენის შეჩერებას, რაც დაბადებს კითხვებს იმის შესახებ, თუ როგორ გამოეხმაურება გლობალური ეკონომიკა დიდ შემცირებას ინექციებში და ლიკვიდურობაში.

ამ ყველაფერს მესამე მნიშვნელოვან ცვლასთან მივყავართ: ცვლას გლობალური ზრდის რეჟიმში.

“ახალი ზრდის” გაჭიანურებული ზრდის შემდეგ, გლობალური ეკონომიკა უფრო სინქრონიზებულ ზრდას განიცდის.გლობალურ ზრდაში რამდენიმე სხვადასხვა ფაქტორების დამთხვევის შედეგია ვიდრე ვრცელი ზრდის პოლიტიკის და მათი ურთიერთობების შედეგი.

სანამ პოლიტიკა მნიშვნელოვანი წამყვანი იყო ამერიკაა, ხოლო ევროპა დიდი გაუმჯობესება ბუნებრივი ეკონომიკური და ფინანსური გამოჯანმრთელების პროცესშია, ჩინეთის წარმატებულ ზრდასთან ერთად, სხვა გამოჩენილი საბაზრო ეკონომიკები სწრაფდება სხვადასხვა ფაქტორებით: პოლიტიკიდან ბრაზილიაში, დემონეტიზაცია ინდოეთში და საქონელი რუსეთში.

გლობალურ ზრდასთან ასოცირებული შანსები და რისკები ვაშინგტონში განხილვის მთავარი თემა უნდა იყოს. მთავარი იქნება გაძლიერდეს ინდივიდუალური და კოლექტიური გადაწყვეტილება, რომ უფრო აგრესიულად იმოძრაოს პრო-ზრდის პოლიტიკამ.

მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ იქნება აღნიშნული ზრდის ცვლა მოგვარებული. ის, არამარტო  მნიშვნელოვანი დეტერმინანტი იქნება საბოლოო  წარმატებისთვის, არამედ ასევე იმუშავებს პოლიტიკაში და სოციალურ მთლიანობაში.

ზაზა ხორბალაძე