სს გეს „საქრუსენერგო“-ს თანამშრომლები სტიქიის ზონაში რჩებიან

0
28

სს გეს „საქრუსენერგო“-ს თანამშრომლები სტიქიის ზონაში რჩებიან და განაგრძობენ სამუშაოებს სტიქიის შედეგების საბოლოოდ აღმოსაფხვრელად

მე-5 დღეა რაც სს გეს „საქრუსენერგო“-ს სსუ ბრიგადები და კუთვნილი მძიმე ტექნიკა, სტიქიის ზონაში იმყოფებიან და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან ერთად, თავდაუზოგავად იბრძვიან ხანძრის დარჩენილი კერების ჩაქრობასა დასტიქიის შედეგების ამოსაფხვრელად.

მიუხედავად ურთულესი რელიეფისა კომპანიის თანამშრომლებს ძნელად მისადგომ ადგილებში გაჰყავთ მისასვლელი გზები, ატარებენ გაწმენდით სამუშაოებს, უზრუნველყოფენ წყლით მომარაგებას და სხვა.

კომპანიის თანამშრომლები მიუხედავად სადღეღმისო მუშაობისა, ბოლომდე დარჩებიან სტიქიის ზონაში და სხვებთან ერთად კვლავაც აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ ხანძრისაგან დამდგარი შედეგების საბოლოოდ აღმოფხვრაში.