უმსხვილესი აქტივების მქონე ბანკების რეიტინგი

0
105
უმსხვილესი აქტივების მქონე ბანკების რეიტინგი

მომგებიანობის  მაჩვენებლებით, უმსხვილესი აქტივების  მქონე ბანკებში „რესპუბლიკა“ ლიდერობს. 

ბაზარზე მოქმედი 19 ბანკიდან, თებერვალი, დადებითი კოეფიციენტებით (ROA -უკუგება აქტივებზე,  ROE- უკუგება კაპიტალზე) 12-მა დაასრულა, მათ შორის არ  არის ბაზრის უმსხვილესი  მოთამაშე (აქტივების მიხევით წილი -34%), საქართველოს ბანკი.

 

untitled