ემიგრანტების იმედად დარჩენილი ეკონომიკა

ფულადი გზავნილები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინების და, შესაბამისად, უარყოფითი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის დასაბალანსებლად. ქართველი ემიგრანტები თავიანთი შემოსავლების დიდ ნაწილს ოჯახებსა და ახლობლებს უგზავნიან, რომელთათვის ეს საკმაოდ დიდი შემოსავალია – ბევრი ოჯახი საქართველოში სწორედ ასეთი გზავნილების ხარჯზე ცხოვრობს. ფულად გზავნილებს, ასევე, მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს შინამეურნეობათა მოხმარების სტაბილურობაში. ისინი საქართველოში სამუშაოს უქონელი ოჯახების სოციალური … Continue reading ემიგრანტების იმედად დარჩენილი ეკონომიკა